Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
[VĐQG Tây Ban Nha]
Barcelona
4
Hết(2-1,2-0)
1
Celta Vigo
Địa điểm:Camp Nou    Thời tiết:Ít mây, 12℃~13℃
Crown 12BET Sbobet Macauslot Ladbrokes 10BET Bet365 Easybet Vcbet M88 188bet Willhill SNAI Interwetten
Tỷ lệ châu Á
Thời gian Tỷ số Đội nhà Kèo châu Á Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 0.42 0 1.80 Run
- 0.40 0 1.90 Run
- 0.38 0 2.00 Run
- 0.37 0 2.00 Run
- 0.35 0 2.10 Run
- 0.33 0 2.20 Run
- 2.20 0/0.5 0.30 Run
- 2.10 0/0.5 0.32 Run
- 1.90 0/0.5 0.43 Run
- 1.80 0/0.5 0.46 Run
- 1.60 0/0.5 0.52 Run
- 1.50 0/0.5 0.56 Run
- 1.47 0/0.5 0.57 Run
- 1.42 0/0.5 0.59 Run
- 1.38 0/0.5 0.61 Run
- 1.35 0/0.5 0.62 Run
- 1.31 0/0.5 0.64 Run
- 1.28 0/0.5 0.66 Run
- 1.23 0/0.5 0.69 Run
- 1.20 0/0.5 0.77 Run
- 1.21 0/0.5 0.70 Run
- 1.17 0/0.5 0.79 Run
- 1.14 0/0.5 0.81 Run
- 1.11 0/0.5 0.83 Run
- 1.06 0/0.5 0.87 Run
- 1.00 0/0.5 0.93 Run
- 0.98 0/0.5 0.95 Run
- 0.96 0/0.5 0.97 Run
- 0.93 0/0.5 1.00 Run
- 0.91 0/0.5 1.02 Run
- 0.88 0/0.5 1.05 Run
- 0.86 0/0.5 1.08 Run
- 0.84 0/0.5 1.10 Run
- 0.82 0/0.5 1.13 Run
- 0.80 0/0.5 1.16 Run
- 0.77 0/0.5 1.20 Run
- 1.20 0.5 0.77 Run
- 1.16 0.5 0.80 Run
- 1.12 0.5 0.83 Run
- 1.06 0.5 0.87 Run
- 1.04 0.5 0.89 Run
- 1.02 0.5 0.91 Run
- 1.00 0.5 0.93 Run
- 0.98 0.5 0.95 Run
- 0.96 0.5 0.97 Run
- 0.94 0.5 0.99 Run
- 0.92 0.5 1.01 Run
- 0.90 0.5 1.03 Run
- 0.88 0.5 1.05 Run
- 0.90 0.5 1.03 Run
- 0.88 0.5 1.05 Run
- 0.82 0.5 1.13 Run
- 0.80 0.5 1.16 Run
- 0.81 0.5 1.15 Run
- 0.84 0.5 1.10 Run
- 0.82 0.5 1.13 Run
- 0.80 0.5 1.16 Run
- 1.12 0.5/1 0.83 Run
- 1.07 0.5/1 0.87 Run
- 1.05 0.5/1 0.88 Run
- 1.02 0.5/1 0.91 Run
- 1.00 0.5/1 0.93 Run
- 0.95 0.5/1 0.98 Run
- 0.92 0.5/1 1.01 Run
- 0.93 0.5/1 1.00 Run
- 0.91 0.5/1 1.02 Run
- 0.89 0.5/1 1.04 Run
- 0.91 0.5/1 1.02 Run
- 0.88 0.5/1 1.05 Run
- 0.82 0.5/1 1.13 Run
- 0.80 0.5/1 1.16 Run
- 0.82 0.5/1 1.13 Run
- 0.80 0.5/1 1.16 Run
- 0.78 0.5/1 1.19 Run
- 1.13 1 0.82 Run
- 0.78 0.5/1 1.19 Run
- 1.09 1 0.85 Run
- 1.11 1 0.83 Run
- 0.94 1 0.99 Run
- 0.92 1 1.01 Run
- 0.90 1 1.03 Run
- 0.92 1 1.01 Run
- 0.94 1 0.99 Run
- 0.97 1 0.96 Run
- 1.07 1 0.87 Run
- 1.02 1 0.91 Run
- 0.96 1 0.97 Run
- 0.93 1 1.00 Run
- 0.95 1 0.98 Run
- 0.97 1 0.96 Run
- 0.92 1 1.01 Run
- 0.90 1 1.03 Run
- 0.88 1 1.05 Run
- 0.86 1 1.08 Run
- 0.84 1 1.10 Run
- 0.82 1 1.13 Run
- 1.11 1/1.5 0.83 Run
- 1.07 1/1.5 0.87 Run
- 1.04 1/1.5 0.89 Run
- 1.06 1/1.5 0.87 Run
- 1.02 1/1.5 0.91 Run
- 1.00 1/1.5 0.93 Run
- 0.92 1/1.5 1.01 Run
- 0.87 1/1.5 1.07 Run
- 1.09 1.5 0.85 Run
- 1.07 1.5 0.87 Run
- 0.92 1.5 1.01 Run
- 0.90 1.5 1.03 Run
- 0.88 1.5 1.05 Run
- 0.86 1.5 1.08 Run
- 1.08 1.5/2 0.86 Run
- 1.06 1.5/2 0.87 Run
- 1.08 1.5/2 0.86 Run
- 1.03 1.5/2 0.90 Run
- 1.05 1.5/2 0.88 Run
- 1.02 1.5/2 0.91 Run
- 1.00 1.5/2 0.93 Run
- 0.98 1.5/2 0.95 Run
- 0.96 1.5/2 0.97 Run
- 0.94 1.5/2 0.99 Run
- 0.92 1.5/2 1.01 Run
- 0.90 1.5/2 1.03 Run
- 0.88 1.5/2 1.05 Run
- 0.86 1.5/2 1.08 Run
- 0.84 1.5/2 1.10 Run
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.92 1.5/2 1.00 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.98 1.5/2 0.94 Live
- 0.97 1.5/2 0.95 Live
- 0.96 1.5/2 0.96 Live
- 0.93 1.5/2 0.99 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.84 1.5/2 1.08 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.08 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.79 1.5/2 1.15 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.80 1.5/2 1.14 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.08 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.84 1.5/2 1.08 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.92 1.5/2 1.00 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.93 1.5/2 0.99 Live
- 0.92 1.5/2 1.00 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Sớm
- 0.89 1.5/2 1.04 Sớm
- 0.90 1.5/2 1.03 Sớm
- 1.36 2/2.5 0.59 Sớm
- 1.40 2/2.5 0.57 Sớm
- 1.33 2/2.5 0.61 Sớm
- 1.36 2/2.5 0.59 Sớm
- 1.33 2/2.5 0.61 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.33 2/2.5 0.61 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.28 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.28 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.31 2/2.5 0.62 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.29 2/2.5 0.63 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.26 2/2.5 0.64 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.25 2/2.5 0.71 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.20 2/2.5 0.74 Sớm
- 1.21 2/2.5 0.73 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.20 2/2.5 0.74 Sớm
- 1.19 2/2.5 0.75 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.16 2/2.5 0.77 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.13 2/2.5 0.79 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.13 2/2.5 0.79 Sớm
- 1.14 2/2.5 0.78 Sớm
- 1.13 2/2.5 0.79 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.13 2/2.5 0.79 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.13 2/2.5 0.79 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.11 2/2.5 0.80 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
- 1.07 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.05 2/2.5 0.88 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.82 Sớm
Tỷ lệ tài xỉu
Thời gian Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật Trạng thái
- 3.70 5.5 0.20 Run
- 3.80 5.5 0.18 Run
- 3.00 5.5/6 5.00 Run
- 3.00 5.5/6 3.80 Run
- 2.80 5.5 0.28 Run
- 2.70 5.5 0.29 Run
- 2.60 5.5 0.31 Run
- 2.40 5.5/6 3.60 Run
- 2.00 4.5 0.41 Run
- 1.70 4.5 0.48 Run
- 1.60 4.5 0.50 Run
- 1.60 4.5 0.52 Run
- 1.60 4.5 0.50 Run
- 1.60 4.5/5 2.80 Run
- 1.50 4.5 0.54 Run
- 1.38 4.5 0.60 Run
- 1.42 4.5 0.58 Run
- 1.33 4.5 0.62 Run
- 1.38 4.5 0.60 Run
- 1.32 4.5 0.68 Run
- 1.22 4.5 0.74 Run
- 1.15 4.5 0.78 Run
- 1.02 4.5 0.88 Run
- 0.98 4.5 0.92 Run
- 0.96 4.5 0.94 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.89 4.5 1.01 Run
- 0.85 4.5 1.06 Run
- 0.81 4.5 1.11 Run
- 0.77 4.5 1.16 Run
- 1.11 4.5/5 0.81 Run
- 1.06 4.5/5 0.85 Run
- 1.02 4.5/5 0.88 Run
- 0.99 4.5/5 0.91 Run
- 0.94 4.5/5 0.96 Run
- 0.92 4.5/5 0.98 Run
- 0.90 4.5/5 1.00 Run
- 0.88 4.5/5 1.02 Run
- 0.87 4.5/5 1.03 Run
- 0.86 4.5/5 1.04 Run
- 0.83 4.5/5 1.08 Run
- 0.80 4.5/5 1.13 Run
- 0.77 4.5/5 1.16 Run
- 0.75 4.5/5 1.19 Run
- 0.70 4.5/5 1.21 Run
- 1.15 5 0.78 Run
- 1.07 5 0.84 Run
- 1.05 5 0.86 Run
- 1.06 5 0.85 Run
- 1.02 5 0.88 Run
- 0.95 5 0.95 Run
- 0.91 5 0.99 Run
- 0.85 5 1.06 Run
- 0.82 5 1.09 Run
- 0.70 5 1.21 Run
- 1.25 5/5.5 0.72 Run
- 1.15 5/5.5 0.78 Run
- 1.11 5/5.5 0.81 Run
- 1.07 5/5.5 0.84 Run
- 1.02 5/5.5 0.88 Run
- 1.00 5/5.5 0.90 Run
- 0.97 5/5.5 0.93 Run
- 0.92 5/5.5 0.98 Run
- 0.90 5/5.5 1.00 Run
- 0.87 5/5.5 1.03 Run
- 0.85 5/5.5 1.06 Run
- 0.83 5/5.5 1.08 Run
- 0.81 5/5.5 1.11 Run
- 1.14 5.5 0.79 Run
- 0.81 5/5.5 1.11 Run
- 1.20 5.5 0.75 Run
- 1.08 5.5 0.83 Run
- 1.06 5.5 0.85 Run
- 1.02 5.5 0.88 Run
- 1.02 5/5.5 0.64 Run
- 1.02 4/4.5 0.64 Run
- 1.00 4.5 0.90 Run
- 0.94 4.5 0.96 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.89 4.5 1.01 Run
- 0.88 4.5 1.02 Run
- 0.86 4.5 1.05 Run
- 0.88 4.5 1.02 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.92 4.5 0.98 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.93 4/4.5 0.62 Run
- 0.92 3.5 0.98 Run
- 0.86 3.5 1.04 Run
- 0.83 3.5 1.08 Run
- 1.13 3.5/4 0.80 Run
- 1.10 3.5/4 0.82 Run
- 1.06 3.5/4 0.85 Run
- 1.02 3.5 0.80 Run
- 0.99 2.5/3 0.91 Run
- 0.96 2.5/3 0.94 Run
- 0.92 2.5/3 0.98 Run
- 0.90 3 1.25 Run
- 0.84 2.5/3 1.07 Run
- 0.81 2.5/3 1.11 Run
- 1.10 3 0.82 Run
- 1.02 3 0.88 Run
- 1.00 3 0.90 Run
- 0.95 3 0.95 Run
- 0.92 3 0.98 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.86 3 1.05 Run
- 1.13 3/3.5 0.80 Run
- 1.10 3/3.5 0.82 Run
- 1.06 3/3.5 0.85 Run
- 1.00 3/3.5 0.90 Run
- 0.92 3.5 1.20 Run
- 0.90 3.5 1.15 Run
- 0.86 3/3.5 1.04 Run
- 0.89 3.5 1.10 Run
- 0.94 3 1.60 Run
- 0.94 2.5 0.96 Run
- 0.92 2.5 0.98 Run
- 0.88 2.5 1.02 Run
- 0.87 2.5 1.03 Run
- 1.10 2.5/3 0.82 Run
- 1.06 2.5/3 0.85 Run
- 1.02 2.5/3 0.88 Run
- 1.00 2.5/3 0.90 Run
- 0.90 2.5/3 1.00 Run
- 0.88 2.5/3 1.02 Run
- 0.86 2.5/3 1.05 Run
- 1.11 3 0.81 Run
- 1.06 3 0.85 Run
- 1.02 3 0.88 Run
- 0.98 3 0.92 Run
- 0.94 3 0.96 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.85 3 1.06 Run
- 1.06 3/3.5 0.85 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 1.02 3/3.5 0.88 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 0.96 3/3.5 0.94 Run
- 0.93 3/3.5 0.97 Run
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.90 3/3.5 1.01 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.90 3/3.5 1.01 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.90 3/3.5 1.01 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.01 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.05 Live
- 0.87 3/3.5 1.04 Live
- 0.88 3/3.5 1.03 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.88 3/3.5 1.03 Live
- 0.84 3/3.5 1.06 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.88 3/3.5 1.03 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.04 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.04 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.04 Live
- 0.89 3/3.5 1.02 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.95 3/3.5 0.96 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.95 3/3.5 0.96 Live
- 0.96 3/3.5 0.95 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.95 3/3.5 0.96 Live
- 0.97 3/3.5 0.94 Live
- 0.98 3/3.5 0.93 Live
- 0.97 3/3.5 0.94 Live
- 0.95 3/3.5 0.96 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.96 3/3.5 0.95 Live
- 0.97 3/3.5 0.94 Live
- 0.95 3/3.5 0.96 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 1.14 3.5 0.78 Sớm
- 1.16 3.5 0.77 Sớm
- 1.14 3.5 0.78 Sớm
- 1.13 3.5 0.79 Sớm
- 1.17 3.5 0.76 Sớm
- 1.16 3.5 0.77 Sớm
- 1.17 3.5 0.76 Sớm
- 1.16 3.5 0.77 Sớm
- 1.13 3.5 0.79 Sớm
- 1.14 3.5 0.80 Sớm
- 1.13 3.5 0.79 Sớm
- 1.12 3.5 0.81 Sớm
- 1.14 3.5 0.80 Sớm
- 1.12 3.5 0.81 Sớm
- 1.14 3.5 0.80 Sớm
- 1.12 3.5 0.81 Sớm
- 1.14 3.5 0.80 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.08 3.5 0.84 Sớm
- 1.07 3.5 0.85 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.06 3.5 0.86 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.05 3.5 0.87 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 1.01 3.5 0.90 Sớm
- 1.00 3.5 0.91 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
Tỷ lệ châu Âu
Thời gian Tỷ số Đội nhà Hòa Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 1.05 10.00 41.00 Run
- 1.04 11.00 51.00 Run
- 1.42 3.50 13.00 Run
- 1.42 3.50 12.00 Run
- 1.42 3.60 11.00 Run
- 1.42 3.50 11.00 Run
- 1.38 3.80 13.00 Run
- 1.05 10.00 41.00 Run
- 1.05 10.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.05 10.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.04 12.00 34.00 Run
- 1.04 12.00 41.00 Run
- 1.05 12.00 34.00 Run
- 1.23 5.50 13.00 Run
- 1.20 6.00 13.00 Run
- 1.18 6.50 13.00 Run
- 1.18 6.50 12.00 Run
- 1.18 6.50 13.00 Run
- 1.18 7.00 13.00 Run
- 1.21 6.80 15.00 Live
- 1.21 6.80 13.00 Live
- 1.22 7.00 12.50 Live
- 1.22 6.60 12.00 Live
- 1.21 6.80 12.00 Live
- 1.23 6.80 12.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.60 14.00 Live
- 1.23 6.60 14.00 Live
- 1.21 6.60 14.00 Live
- 1.21 7.00 14.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.60 14.00 Live
- 1.25 7.00 12.50 Live
- 1.24 7.00 13.00 Live
- 1.22 7.00 12.00 Live
- 1.23 6.40 14.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.21 6.80 15.00 Live
- 1.21 7.20 15.00 Live
- 1.20 7.20 15.00 Live
- 1.20 7.20 14.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.21 6.80 15.00 Live
- 1.21 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.60 14.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.21 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.40 15.00 Live
- 1.23 6.40 15.00 Live
- 1.22 6.40 15.00 Live
- 1.22 6.60 15.00 Live
- 1.22 6.40 15.00 Live
- 1.23 6.40 15.00 Live
- 1.22 6.40 15.00 Live
- 1.23 6.40 15.00 Live
- 1.22 6.40 15.00 Live
- 1.23 6.40 15.00 Live
- 1.23 6.40 14.00 Live
- 1.21 7.00 14.00 Live
- 1.24 6.20 14.00 Live
- 1.23 5.60 12.50 Live
- 1.22 5.80 13.00 Live
- 1.23 5.80 12.50 Live
- 1.22 5.80 13.00 Live
- 1.21 5.80 14.00 Live
- 1.22 5.80 13.00 Live
- 1.23 6.80 13.00 Live
- 1.23 6.80 12.00 Live
- 1.23 6.80 11.00 Live
- 1.22 7.10 12.50 Live
- 1.22 7.10 13.00 Live
- 1.22 7.10 12.50 Live
- 1.22 7.10 13.00 Live
- 1.22 7.10 12.50 Live
- 1.23 5.80 12.50 Live
- 1.23 5.60 12.00 Live
- 1.23 6.50 12.00 Live
- 1.24 6.50 12.00 Live
- 1.23 6.80 14.00 Live
- 1.21 6.70 15.00 Sớm
- 1.22 5.80 12.50 Sớm
- 1.22 5.80 15.00 Sớm
- 1.23 5.60 12.50 Sớm
- 1.21 5.60 15.00 Sớm
- 1.23 5.60 12.50 Sớm
- 1.22 6.70 14.00 Sớm
- 1.23 6.70 12.50 Sớm
- 1.24 6.70 12.50 Sớm
- 1.22 6.70 14.00 Sớm
- 1.23 6.70 13.00 Sớm
- 1.22 5.60 13.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.20 7.30 14.00 Sớm
- 1.20 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.22 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 5.80 13.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.21 7.30 12.50 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.21 6.00 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.20 6.00 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 6.20 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 6.20 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 6.20 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 6.20 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 6.20 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.19 7.70 15.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.19 7.70 14.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.20 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm
- 1.17 8.00 16.00 Sớm
- 1.16 7.20 12.00 Sớm
- 1.18 6.40 16.00 Sớm

Thuyết minh: Early Live Runningball(Live betting)


Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Phản hồi - - Liện hệ quảng cáo - - Tài nguyên miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Hơp tác hữu nghị - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2019 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.