Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
[VĐQG Tây Ban Nha]
Barcelona
4
Hết(2-1,2-0)
1
Celta Vigo
Địa điểm:Camp Nou    Thời tiết:Ít mây, 12℃~13℃
Crown 12BET Sbobet Macauslot Ladbrokes 10BET Bet365 Easybet Vcbet M88 188bet Willhill SNAI Interwetten
Tỷ lệ châu Á
Thời gian Tỷ số Đội nhà Kèo châu Á Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 0.40 0 2.18 Run
- 0.43 0 2.04 Run
- 0.41 0 2.13 Run
- 0.39 0 2.23 Run
- 0.38 0 2.28 Run
- 0.36 0 2.39 Run
- 2.39 0/0.5 0.36 Run
- 0.34 0 2.52 Run
- 1.92 0/0.5 0.46 Run
- 1.63 0/0.5 0.54 Run
- 1.57 0/0.5 0.57 Run
- 1.51 0/0.5 0.59 Run
- 1.47 0/0.5 0.60 Run
- 1.43 0/0.5 0.62 Run
- 1.39 0/0.5 0.64 Run
- 1.35 0/0.5 0.66 Run
- 1.31 0/0.5 0.68 Run
- 1.27 0/0.5 0.70 Run
- 1.22 0/0.5 0.73 Run
- 1.19 0/0.5 0.75 Run
- 1.21 0/0.5 0.74 Run
- 1.16 0/0.5 0.77 Run
- 1.13 0/0.5 0.79 Run
- 1.09 0/0.5 0.82 Run
- 1.10 0/0.5 0.82 Run
- 1.08 0/0.5 0.83 Run
- 1.07 0/0.5 0.84 Run
- 1.05 0/0.5 0.86 Run
- 1.01 0/0.5 0.89 Run
- 0.99 0/0.5 0.91 Run
- 0.97 0/0.5 0.93 Run
- 0.95 0/0.5 0.95 Run
- 0.92 0/0.5 0.98 Run
- 0.95 0/0.5 0.95 Run
- 0.93 0/0.5 0.97 Run
- 0.91 0/0.5 1.00 Run
- 0.87 0/0.5 1.02 Run
- 0.86 0/0.5 1.05 Run
- 0.84 0/0.5 1.07 Run
- 0.82 0/0.5 1.09 Run
- 0.80 0/0.5 1.12 Run
- 0.77 0/0.5 1.16 Run
- 0.75 0/0.5 1.19 Run
- 1.19 0.5 0.75 Run
- 1.15 0.5 0.78 Run
- 1.11 0.5 0.81 Run
- 1.07 0.5 0.84 Run
- 1.05 0.5 0.86 Run
- 1.02 0.5 0.87 Run
- 1.01 0.5 0.89 Run
- 0.99 0.5 0.91 Run
- 0.97 0.5 0.93 Run
- 0.95 0.5 0.95 Run
- 0.97 0.5 0.93 Run
- 0.93 0.5 0.97 Run
- 0.91 0.5 0.99 Run
- 0.89 0.5 1.01 Run
- 0.87 0.5 1.02 Run
- 0.89 0.5 1.01 Run
- 0.87 0.5 1.02 Run
- 0.85 0.5 1.05 Run
- 0.82 0.5 1.09 Run
- 0.80 0.5 1.12 Run
- 0.81 0.5 1.11 Run
- 0.84 0.5 1.07 Run
- 0.82 0.5 1.09 Run
- 0.80 0.5 1.12 Run
- 1.11 0.5/1 0.81 Run
- 1.08 0.5/1 0.84 Run
- 1.05 0.5/1 0.85 Run
- 1.03 0.5/1 0.87 Run
- 1.01 0.5/1 0.89 Run
- 0.99 0.5/1 0.91 Run
- 0.94 0.5/1 0.96 Run
- 0.96 0.5/1 0.94 Run
- 0.94 0.5/1 0.96 Run
- 0.91 0.5/1 0.99 Run
- 0.94 0.5/1 0.96 Run
- 0.92 0.5/1 0.98 Run
- 0.91 0.5/1 1.00 Run
- 0.89 0.5/1 1.01 Run
- 0.91 0.5/1 1.00 Run
- 0.87 0.5/1 1.02 Run
- 0.82 0.5/1 1.09 Run
- 0.80 0.5/1 1.12 Run
- 0.82 0.5/1 1.09 Run
- 0.80 0.5/1 1.12 Run
- 1.15 1 0.78 Run
- 1.12 1 0.80 Run
- 1.15 1 0.78 Run
- 1.12 1 0.80 Run
- 1.08 1 0.84 Run
- 1.12 1 0.80 Run
- 1.05 1 0.85 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.93 1 0.97 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.89 1 1.01 Run
- 0.93 1 0.97 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.89 1 1.01 Run
- 0.87 1 1.02 Run
- 0.86 1 1.05 Run
- 0.84 1 1.07 Run
- 0.82 1 1.09 Run
- 1.09 1/1.5 0.82 Run
- 1.05 1/1.5 0.85 Run
- 0.91 1.5 0.99 Run
- 0.89 1.5 1.01 Run
- 0.87 1.5 1.02 Run
- 0.86 1.5 1.05 Run
- 0.84 1.5 1.07 Run
- 1.07 1.5/2 0.84 Run
- 1.05 1.5/2 0.86 Run
- 1.03 1.5/2 0.87 Run
- 1.01 1.5/2 0.89 Run
- 1.03 1.5/2 0.87 Run
- 1.01 1.5/2 0.89 Run
- 0.99 1.5/2 0.91 Run
- 0.97 1.5/2 0.93 Run
- 0.95 1.5/2 0.95 Run
- 0.97 1.5/2 0.93 Run
- 0.93 1.5/2 0.97 Run
- 0.91 1.5/2 0.99 Run
- 0.89 1.5/2 1.01 Run
- 0.84 1.5/2 1.07 Run
- 0.87 1.5/2 1.02 Run
- 0.86 1.5/2 1.05 Run
- 0.84 1.5/2 1.07 Run
- 1.07 2 0.84 Run
- 0.87 1.5/2 1.03 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.84 Live
- 1.11 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.84 Live
- 0.86 1.5/2 1.10 Live
- 0.87 1.5/2 1.07 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.88 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.87 1.5/2 1.08 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.87 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.88 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.08 Live
- 0.87 1.5/2 1.07 Live
- 1.12 2 0.83 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.07 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 1.45 2/2.5 0.64 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.88 1.5/2 1.07 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.87 1.5/2 1.07 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.95 1.5/2 1.00 Live
- 1.00 1.5/2 0.96 Live
- 1.00 1.5/2 0.95 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 1.07 2 0.87 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.07 2 0.88 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.09 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.09 2 0.86 Live
- 1.07 2 0.87 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.06 2 0.88 Live
- 1.07 2 0.88 Live
- 1.07 2 0.87 Live
- 1.08 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.85 Live
- 1.10 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.86 Live
- 1.09 2 0.86 Live
- 1.07 2 0.88 Live
- 1.07 2 0.87 Live
- 1.08 2 0.87 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.09 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.86 Live
- 1.10 2 0.85 Live
- 1.11 2 0.84 Live
- 0.84 1.5/2 1.11 Live
- 0.84 1.5/2 1.10 Live
- 0.86 1.5/2 1.10 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.86 1.5/2 1.10 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.85 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.10 Live
- 0.85 1.5/2 1.10 Live
- 0.86 1.5/2 1.10 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.86 1.5 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.09 Live
- 0.86 1.5/2 1.08 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 0.89 1.5/2 1.06 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 1.47 2/2.5 0.63 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 1.19 2 0.78 Live
- 0.90 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.05 Live
- 0.88 1.5/2 1.06 Live
- 1.10 2 0.85 Sớm
- 1.09 2 0.86 Sớm
- 1.06 2 0.88 Sớm
- 1.05 2 0.89 Sớm
- 1.05 2 0.90 Sớm
- 1.04 2 0.90 Sớm
- 1.03 2 0.90 Sớm
- 1.02 2 0.92 Sớm
- 1.02 2 0.91 Sớm
- 1.03 2 0.91 Sớm
- 1.03 2 0.90 Sớm
- 1.03 2 0.91 Sớm
- 1.01 2 0.94 Sớm
- 1.03 2 0.91 Sớm
- 1.03 2 0.90 Sớm
- 1.03 2 0.92 Sớm
- 1.02 2 0.93 Sớm
- 1.03 2 0.90 Sớm
- 1.02 2 0.93 Sớm
- 1.00 2 0.96 Sớm
- 1.00 2 0.97 Sớm
- 0.97 2 0.99 Sớm
- 0.93 2 1.02 Sớm
- 0.91 2 1.03 Sớm
- 0.90 2 1.03 Sớm
- 0.88 2 1.06 Sớm
- 0.87 2 1.08 Sớm
- 0.85 2 1.05 Sớm
- 0.86 2 1.04 Sớm
- 0.83 2 1.08 Sớm
- 1.09 2/2.5 0.83 Sớm
- 1.08 2/2.5 0.84 Sớm
- 1.06 2/2.5 0.85 Sớm
- 1.05 2/2.5 0.86 Sớm
- 1.02 2/2.5 0.88 Sớm
- 1.03 2/2.5 0.87 Sớm
- 1.01 2/2.5 0.85 Sớm
- 0.83 2 1.04 Sớm
- 0.99 2/2.5 0.87 Sớm
- 0.91 2/2.5 0.95 Sớm
- 0.92 2/2.5 0.94 Sớm
- 0.90 2/2.5 0.96 Sớm
- 0.92 2/2.5 0.94 Sớm
- 0.90 2/2.5 0.97 Sớm
- 0.88 2/2.5 0.99 Sớm
- 1.02 2.5 0.84 Sớm
- 0.99 2.5 0.87 Sớm
- 0.99 2.5 0.88 Sớm
Tỷ lệ tài xỉu
Thời gian Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật Trạng thái
- 7.90 5.5 0.09 Run
- 6.80 5.5 0.11 Run
- 5.29 5.5 0.15 Run
- 5.95 5.5 0.13 Run
- 4.55 5.5 0.18 Run
- 4.35 5.5 0.19 Run
- 5.29 5.5 0.15 Run
- 4.35 5.5 0.19 Run
- 4.77 5.5 0.17 Run
- 3.97 5.5 0.21 Run
- 3.42 5.5 0.25 Run
- 3.68 5.5 0.23 Run
- 3.42 5.5 0.25 Run
- 3.68 5.5 0.23 Run
- 3.97 5.5 0.21 Run
- 3.30 5.5 0.26 Run
- 3.68 5.5 0.23 Run
- 3.20 5.5 0.26 Run
- 2.52 5.5 0.34 Run
- 2.34 5.5 0.37 Run
- 2.04 4.5 0.43 Run
- 1.88 4.5 0.47 Run
- 1.78 4.5 0.50 Run
- 1.71 4.5 0.52 Run
- 1.62 4.5 0.55 Run
- 1.71 4.5 0.52 Run
- 1.60 4.5 0.55 Run
- 1.45 4.5 0.62 Run
- 1.50 4.5 0.59 Run
- 1.41 4.5 0.64 Run
- 1.50 4.5 0.59 Run
- 1.41 4.5 0.64 Run
- 1.45 4.5 0.62 Run
- 1.37 4.5 0.65 Run
- 1.29 4.5 0.69 Run
- 1.20 4.5 0.75 Run
- 1.13 4.5 0.79 Run
- 1.11 4.5 0.81 Run
- 1.08 4.5 0.83 Run
- 1.06 4.5 0.85 Run
- 1.01 4.5 0.89 Run
- 0.98 4.5 0.92 Run
- 0.96 4.5 0.94 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.93 4.5 0.98 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.84 4.5 1.06 Run
- 0.81 4.5 1.11 Run
- 0.77 4.5 1.17 Run
- 1.09 4.5/5 0.82 Run
- 1.04 4.5/5 0.86 Run
- 1.01 4.5/5 0.88 Run
- 0.99 4.5/5 0.91 Run
- 0.94 4.5/5 0.96 Run
- 0.92 4.5/5 0.98 Run
- 0.90 4.5/5 1.00 Run
- 0.88 4.5/5 1.01 Run
- 0.88 4.5/5 1.02 Run
- 0.86 4.5/5 1.04 Run
- 0.83 4.5/5 1.08 Run
- 0.79 4.5/5 1.13 Run
- 0.77 4.5/5 1.17 Run
- 0.75 4.5/5 1.20 Run
- 1.17 5 0.77 Run
- 1.13 5 0.79 Run
- 1.06 5 0.84 Run
- 1.04 5 0.86 Run
- 1.01 5 0.88 Run
- 1.00 5 0.90 Run
- 0.95 5 0.95 Run
- 0.91 5 0.99 Run
- 0.90 5 1.00 Run
- 0.84 5 1.06 Run
- 0.82 5 1.09 Run
- 0.79 5 1.13 Run
- 0.76 5 1.18 Run
- 0.73 5 1.22 Run
- 1.22 5/5.5 0.73 Run
- 1.13 5/5.5 0.79 Run
- 1.09 5/5.5 0.82 Run
- 1.06 5/5.5 0.84 Run
- 1.01 5/5.5 0.88 Run
- 1.00 5/5.5 0.90 Run
- 0.97 5/5.5 0.93 Run
- 0.92 5/5.5 0.98 Run
- 0.90 5/5.5 1.00 Run
- 0.88 5/5.5 1.02 Run
- 0.84 5/5.5 1.06 Run
- 0.83 5/5.5 1.08 Run
- 0.81 5/5.5 1.11 Run
- 1.12 5.5 0.80 Run
- 0.76 5/5.5 1.18 Run
- 1.15 5/5.5 0.78 Run
- 0.76 5/5.5 1.18 Run
- 1.07 5.5 0.84 Run
- 1.04 5.5 0.86 Run
- 1.01 5.5 0.88 Run
- 1.01 4.5 0.88 Run
- 0.98 4.5 0.92 Run
- 1.00 4.5 0.90 Run
- 0.94 4.5 0.96 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.88 4.5 1.01 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.86 4.5 1.04 Run
- 0.88 4.5 1.01 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.92 4.5 0.98 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.93 4.5 0.97 Run
- 0.95 4.5 0.95 Run
- 0.92 3.5 0.98 Run
- 0.90 3.5 1.00 Run
- 0.86 3.5 1.04 Run
- 0.83 3.5 1.08 Run
- 0.81 3.5 1.11 Run
- 1.04 3.5/4 0.86 Run
- 0.86 2.5/3 1.04 Run
- 0.84 2.5/3 1.07 Run
- 0.81 2.5/3 1.11 Run
- 1.08 3 0.83 Run
- 1.04 3 0.86 Run
- 1.01 3 0.88 Run
- 1.00 3 0.90 Run
- 0.98 3 0.92 Run
- 0.95 3 0.95 Run
- 0.92 3 0.98 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.88 3 1.01 Run
- 0.86 3 1.04 Run
- 0.81 3 1.11 Run
- 0.97 2.5 0.93 Run
- 0.94 2.5 0.96 Run
- 0.92 2.5 0.98 Run
- 0.90 2.5 1.00 Run
- 0.88 2.5 1.01 Run
- 0.88 2.5 1.02 Run
- 0.86 2.5 1.04 Run
- 1.04 2.5/3 0.86 Run
- 1.01 2.5/3 0.88 Run
- 1.00 2.5/3 0.90 Run
- 0.99 2.5/3 0.91 Run
- 0.95 2.5/3 0.95 Run
- 0.86 2.5/3 1.04 Run
- 0.88 2.5/3 1.01 Run
- 0.86 2.5/3 1.04 Run
- 0.83 2.5/3 1.08 Run
- 1.04 3 0.86 Run
- 1.01 3 0.88 Run
- 1.02 3 0.88 Run
- 0.98 3 0.92 Run
- 0.94 3 0.96 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.86 3 1.05 Run
- 0.84 3 1.06 Run
- 1.04 3/3.5 0.86 Run
- 1.01 3/3.5 0.88 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 1.01 3/3.5 0.88 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 0.96 3/3.5 0.94 Run
- 0.95 3/3.5 0.95 Run
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.86 3/3.5 1.04 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.87 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 1.14 3.5 0.78 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 1.14 3.5 0.78 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 1.14 3.5 0.79 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.91 3/3.5 1.00 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.93 3/3.5 0.98 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 1.17 3.5 0.76 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.92 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Sớm
- 0.89 3/3.5 1.01 Sớm
- 0.86 3/3.5 1.04 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 1.02 3.5 0.87 Sớm
- 1.03 3.5 0.87 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 1.05 3.5 0.86 Sớm
- 1.05 3.5 0.86 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 0.86 3/3.5 1.04 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 0.86 3/3.5 1.04 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 1.03 3.5 0.87 Sớm
- 1.04 3.5 0.86 Sớm
- 1.03 3.5 0.88 Sớm
- 1.02 3.5 0.89 Sớm
- 1.00 3.5 0.91 Sớm
- 1.00 3.5 0.92 Sớm
- 0.99 3.5 0.92 Sớm
- 0.96 3.5 0.90 Sớm
- 0.97 3.5 0.89 Sớm
- 0.97 3.5 0.90 Sớm
- 0.97 3.5 0.89 Sớm
- 0.98 3.5 0.88 Sớm
- 0.97 3.5 0.89 Sớm
- 0.97 3.5 0.91 Sớm
- 0.96 3.5 0.91 Sớm
- 0.93 3.5 0.92 Sớm
- 0.91 3.5 0.90 Sớm
- 0.92 3.5 0.90 Sớm
- 0.91 3.5 0.91 Sớm
- 0.90 3.5 0.92 Sớm
- 0.92 3.5 0.90 Sớm
- 0.94 3.5 0.88 Sớm
- 0.97 3.5 0.86 Sớm
- 0.96 3.5 0.86 Sớm
- 0.94 3.5 0.88 Sớm
- 0.93 3.5 0.89 Sớm
- 0.90 3.5 0.93 Sớm
Tỷ lệ châu Âu
Thời gian Tỷ số Đội nhà Hòa Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 1.07 9.00 44.75 Run
- 1.06 9.00 49.00 Run
- 1.06 10.25 33.75 Run
- 1.06 10.50 36.75 Run
- 1.44 3.50 10.75 Run
- 1.48 3.40 9.50 Run
- 1.47 3.50 9.25 Run
- 1.07 9.00 38.50 Run
- 1.07 9.25 33.75 Run
- 1.23 5.95 11.75 Run
- 1.27 5.30 11.25 Run
- 1.24 5.60 12.50 Run
- 1.24 5.85 11.25 Run
- 1.21 6.45 11.75 Run
- 1.24 5.85 11.25 Run
- 1.23 5.95 11.00 Run
- 1.21 6.00 12.50 Run
- 1.22 6.30 11.25 Run
- 1.20 6.85 11.25 Run
- 1.22 6.30 11.25 Run
- 1.20 6.85 11.25 Run
- 1.22 6.30 11.25 Run
- 1.21 6.30 12.25 Run
- 1.19 6.85 12.50 Live
- 1.19 7.00 13.50 Live
- 1.19 7.00 13.25 Live
- 1.19 7.00 13.50 Live
- 1.19 7.00 13.75 Live
- 1.20 6.95 13.25 Live
- 1.20 7.00 13.00 Live
- 1.20 7.00 12.75 Live
- 1.21 6.75 12.50 Live
- 1.20 6.90 12.50 Live
- 1.20 6.95 12.75 Live
- 1.20 6.90 13.00 Live
- 1.20 6.85 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.21 6.90 12.25 Live
- 1.20 6.90 12.50 Live
- 1.20 6.95 12.75 Live
- 1.21 6.85 12.50 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.21 6.85 12.50 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.21 6.85 12.25 Live
- 1.21 6.80 12.25 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.21 6.75 12.25 Live
- 1.21 6.80 12.25 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.21 6.75 12.00 Live
- 1.21 6.75 12.75 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.21 6.75 12.25 Live
- 1.21 6.70 12.00 Live
- 1.22 6.60 11.25 Live
- 1.22 6.55 11.50 Live
- 1.22 6.65 11.75 Live
- 1.21 6.70 12.00 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 7.00 13.00 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 7.00 13.00 Live
- 1.20 6.95 13.25 Live
- 1.20 6.90 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.80 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.21 6.85 12.75 Live
- 1.20 6.80 13.00 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.85 12.75 Live
- 1.20 6.85 13.00 Live
- 1.20 6.95 13.25 Live
- 1.20 6.90 13.00 Live
- 1.21 6.70 13.25 Live
- 1.20 6.85 12.75 Live
- 1.21 6.90 12.25 Live
- 1.21 6.85 12.50 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.21 6.85 12.50 Live
- 1.21 6.90 12.25 Live
- 1.21 6.85 12.00 Live
- 1.21 6.90 12.25 Live
- 1.21 6.90 12.50 Live
- 1.21 6.90 12.25 Live
- 1.21 6.85 12.50 Live
- 1.21 6.70 13.00 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 6.95 12.75 Live
- 1.20 6.95 13.00 Live
- 1.20 6.95 12.75 Live
- 1.20 6.85 13.00 Live
- 1.20 6.95 12.75 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.80 12.75 Live
- 1.20 6.85 12.75 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.20 6.85 12.75 Live
- 1.20 6.90 12.75 Live
- 1.20 6.80 12.75 Live
- 1.21 6.80 12.75 Live
- 1.21 6.55 13.00 Live
- 1.21 6.80 12.75 Live
- 1.21 6.80 12.50 Live
- 1.21 6.75 12.50 Live
- 1.21 6.60 12.75 Live
- 1.20 6.75 13.25 Live
- 1.21 6.65 12.75 Live
- 1.21 6.50 12.50 Live
- 1.21 6.60 13.00 Live
- 1.21 6.50 12.50 Live
- 1.21 6.60 13.00 Live
- 1.21 6.55 13.25 Live
- 1.22 6.35 12.50 Live
- 1.21 6.50 13.00 Live
- 1.21 6.55 13.25 Live
- 1.21 6.40 13.25 Live
- 1.21 6.45 13.50 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.50 13.00 Live
- 1.22 6.40 12.50 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.40 13.25 Live
- 1.21 6.40 13.50 Live
- 1.21 6.40 13.25 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.45 13.25 Live
- 1.21 6.50 13.25 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.22 6.30 12.50 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.40 12.75 Live
- 1.21 6.40 13.00 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.45 13.25 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.35 13.00 Live
- 1.21 6.45 13.00 Live
- 1.21 6.35 13.00 Live
- 1.22 6.30 12.50 Live
- 1.21 6.35 13.00 Live
- 1.22 6.40 12.75 Live
- 1.22 6.30 12.50 Live
- 1.22 6.30 12.75 Live
- 1.21 6.30 13.25 Sớm
- 1.21 6.45 13.75 Sớm
- 1.21 6.40 13.75 Sớm
- 1.21 6.45 13.75 Sớm
- 1.21 6.45 13.50 Sớm
- 1.21 6.40 13.75 Sớm
- 1.21 6.40 13.50 Sớm
- 1.21 6.40 13.75 Sớm
- 1.21 6.35 13.50 Sớm
- 1.21 6.40 13.25 Sớm
- 1.20 6.85 13.50 Sớm
- 1.20 6.90 13.25 Sớm
- 1.21 6.40 13.25 Sớm
- 1.20 6.90 13.25 Sớm
- 1.20 6.95 13.50 Sớm
- 1.19 7.00 13.75 Sớm
- 1.19 6.95 13.75 Sớm
- 1.19 7.00 13.75 Sớm
- 1.18 7.00 14.00 Sớm
- 1.18 7.00 15.00 Sớm
- 1.17 7.25 15.75 Sớm
- 1.17 7.25 16.00 Sớm
- 1.16 7.25 16.00 Sớm
- 1.17 7.25 15.75 Sớm
- 1.16 7.50 16.25 Sớm
- 1.16 7.50 16.75 Sớm
- 1.16 7.50 16.25 Sớm
- 1.15 7.25 15.50 Sớm
- 1.16 7.25 15.50 Sớm
- 1.15 7.25 15.50 Sớm
- 1.15 7.25 15.75 Sớm
- 1.14 7.50 17.25 Sớm
- 1.14 7.25 17.25 Sớm
- 1.14 7.50 17.25 Sớm
- 1.14 7.50 17.00 Sớm
- 1.14 7.25 16.25 Sớm
- 1.14 7.00 15.75 Sớm
- 1.13 7.25 16.50 Sớm
- 1.13 7.50 17.00 Sớm
- 1.12 7.50 16.75 Sớm
- 1.13 7.50 17.00 Sớm
- 1.13 7.50 16.75 Sớm
- 1.12 7.75 18.50 Sớm
- 1.11 8.00 18.25 Sớm
- 1.11 8.25 18.50 Sớm
- 1.10 8.25 18.50 Sớm
- 1.10 8.50 19.25 Sớm
- 1.09 8.75 19.50 Sớm
- 1.08 9.25 23.25 Sớm

Thuyết minh: Early Live Runningball(Live betting)


Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Phản hồi - - Liện hệ quảng cáo - - Tài nguyên miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Hơp tác hữu nghị - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2019 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.