Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
[Giải VĐQG Ba Lan]
Địa điểm:Warsaw National Stadium    Thời tiết:
Crown 12BET Sbobet Macauslot Ladbrokes 10BET Bet365 Easybet Vcbet M88 188bet Willhill SNAI Interwetten
3in1 Odds(FT) | 3in1 Odds(HT)
Tỷ lệ châu Á
Thời gian Tỷ số Đội nhà Kèo châu Á Đội khách Cập nhật Trạng thái
92 2-1 Closed Run
91 2-1 5.00 0/0.5 0.12 Run
90 2-1 0.42 0 2.00 Run
89 2-1 0.45 0 1.88 Run
86 2-1 0.42 0 2.00 Run
85 2-1 1.92 0/0.5 0.44 Run
84 2-1 2.00 0/0.5 0.42 Run
83 2-1 1.81 0/0.5 0.47 Run
83 2-1 1.69 0/0.5 0.51 Run
82 2-1 1.58 0/0.5 0.55 Run
81 2-1 1.51 0/0.5 0.58 Run
80 2-1 1.42 0/0.5 0.62 Run
79 2-1 1.35 0/0.5 0.66 Run
78 2-1 1.36 0/0.5 0.65 Run
77 2-1 1.28 0/0.5 0.70 Run
76 2-1 1.25 0/0.5 0.72 Run
75 2-1 1.19 0/0.5 0.76 Run
74 2-1 1.16 0/0.5 0.78 Run
74 2-1 1.13 0/0.5 0.80 Run
73 2-1 1.11 0/0.5 0.82 Run
72 2-1 1.07 0/0.5 0.85 Run
72 2-1 1.05 0/0.5 0.87 Run
71 2-1 1.04 0/0.5 0.88 Run
71 2-1 1.02 0/0.5 0.90 Run
70 2-1 1.01 0/0.5 0.91 Run
70 2-1 1.00 0/0.5 0.92 Run
69 2-1 0.98 0/0.5 0.94 Run
68 2-1 0.97 0/0.5 0.95 Run
68 2-1 0.96 0/0.5 0.96 Run
67 2-1 0.95 0/0.5 0.97 Run
66 2-1 0.94 0/0.5 0.98 Run
66 2-1 0.92 0/0.5 1.00 Run
65 2-1 0.91 0/0.5 1.01 Run
64 2-1 0.88 0/0.5 1.04 Run
63 2-1 0.89 0/0.5 1.03 Run
63 2-1 0.88 0/0.5 1.04 Run
62 2-1 0.85 0/0.5 1.07 Run
61 2-1 0.81 0/0.5 1.12 Run
60 2-1 0.79 0/0.5 1.14 Run
59 2-1 0.76 0/0.5 1.19 Run
58 2-1 1.14 0.5 0.79 Run
57 2-1 1.13 0.5 0.80 Run
56 2-1 1.11 0.5 0.82 Run
55 2-1 1.08 0.5 0.84 Run
54 2-1 1.06 0.5 0.86 Run
53 2-1 1.04 0.5 0.88 Run
52 2-1 Closed Run
51 1-1 0.94 0.5 0.98 Run
50 1-1 0.91 0.5 1.01 Run
49 1-1 0.89 0.5 1.03 Run
48 1-1 0.87 0.5 1.05 Run
46 1-1 0.88 0.5 1.04 Run
HT 1-1 0.85 0.5 1.07 Run
HT 1-1 0.84 0.5 1.08 Run
44 1-1 0.83 0.5 1.09 Run
44 1-1 0.81 0.5 1.12 Run
43 1-1 Closed Run
42 1-1 1.07 0.5/1 0.85 Run
41 1-1 1.06 0.5/1 0.86 Run
40 1-1 1.04 0.5/1 0.88 Run
39 1-1 1.02 0.5/1 0.90 Run
36 1-0 Closed Run
35 1-0 1.08 0.5/1 0.84 Run
34 1-0 1.06 0.5/1 0.86 Run
34 1-0 1.05 0.5/1 0.87 Run
33 1-0 1.00 0.5/1 0.92 Run
32 1-0 0.99 0.5/1 0.93 Run
31 1-0 0.95 0.5/1 0.97 Run
30 1-0 0.91 0.5/1 1.01 Run
29 1-0 Closed Run
29 0-0 0.85 0.5/1 1.07 Run
28 0-0 0.82 0.5/1 1.11 Run
27 0-0 0.79 0.5/1 1.14 Run
23 0-0 0.76 0.5/1 1.19 Run
23 0-0 0.77 0.5/1 1.17 Run
22 0-0 0.76 0.5/1 1.19 Run
22 0-0 0.78 0.5/1 1.16 Run
21 0-0 0.75 0.5/1 1.20 Run
20 0-0 0.87 0.5/1 1.05 Run
19 0-0 0.84 0.5/1 1.08 Run
16 0-0 0.82 0.5/1 1.11 Run
14 0-0 0.80 0.5/1 1.13 Run
13 0-0 0.75 0.5/1 1.20 Run
12 0-0 0.84 0.5/1 1.08 Run
11 0-0 0.86 0.5/1 1.06 Run
10 0-0 0.88 0.5/1 1.04 Run
09 0-0 0.90 0.5/1 1.02 Run
07 0-0 0.89 0.5/1 1.03 Run
06 0-0 0.88 0.5/1 1.04 Run
05 0-0 0.87 0.5/1 1.05 Run
04 0-0 0.89 0.5/1 1.03 Run
03 0-0 Closed Run
02 0-0 0.86 0.5/1 1.06 Run
01 0-0 0.90 0.5/1 1.02 Run
00 0-0 0.89 0.5/1 1.03 Run
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.88 0.5/1 1.04 Live
- 0.86 0.5/1 1.06 Live
- 0.87 0.5/1 1.05 Live
- 0.86 0.5/1 1.06 Live
- 0.88 0.5/1 1.04 Live
- 0.87 0.5/1 1.05 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.92 0.5/1 1.00 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.88 0.5/1 1.04 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.93 0.5/1 0.99 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.88 0.5/1 1.04 Live
- 0.89 0.5/1 1.03 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.91 0.5/1 1.01 Live
- 0.90 0.5/1 1.02 Live
- 0.87 0.5/1 1.05 Live
- 0.86 0.5/1 1.06 Live
- 0.87 0.5/1 1.05 Live
- 0.86 0.5/1 1.06 Live
- 0.85 0.5/1 1.07 Live
- 0.87 0.5/1 1.05 Live
- 0.85 0.5/1 1.07 Live
- 0.86 0.5/1 1.06 Live
- 0.85 0.5/1 1.07 Live
- 0.83 0.5/1 1.09 Live
- 1.09 1 0.83 Live
- 1.08 1 0.84 Live
- 1.07 1 0.85 Live
- 1.09 1 0.83 Live
- 1.07 1 0.85 Live
- 1.04 1 0.88 Live
- 1.02 1 0.90 Sớm
- 0.99 1 0.93 Sớm
- 0.99 1 0.85 Sớm
- 0.91 1 0.93 Sớm
- 0.86 1 0.98 Sớm
- 0.91 1 0.93 Sớm
- 0.86 1 0.98 Sớm
- 0.91 1 0.93 Sớm
- 0.96 1 0.88 Sớm
- 1.00 1 0.84 Sớm
- 0.89 1 0.95 Sớm
- 0.90 1 0.94 Sớm
- 0.83 1 1.01 Sớm
Tỷ lệ tài xỉu
Thời gian Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật Trạng thái
92 2-1 Closed Run
91 2-1 6.66 3.5 0.07 Run
90 2-1 5.26 3.5 0.11 Run
90 2-1 3.84 3.5 0.18 Run
89 2-1 3.33 3.5 0.22 Run
88 2-1 2.85 3.5 0.27 Run
87 2-1 2.50 3.5 0.32 Run
86 2-1 2.17 3.5 0.38 Run
85 2-1 1.96 3.5 0.43 Run
84 2-1 2.04 3.5 0.41 Run
83 2-1 1.78 3.5 0.46 Run
83 2-1 1.69 3.5 0.49 Run
82 2-1 1.56 3.5 0.54 Run
81 2-1 1.44 3.5 0.59 Run
80 2-1 1.33 3.5 0.65 Run
79 2-1 1.23 3.5 0.71 Run
78 2-1 1.19 3.5 0.74 Run
77 2-1 1.09 3.5 0.81 Run
76 2-1 1.05 3.5 0.85 Run
76 2-1 1.01 3.5 0.89 Run
75 2-1 0.95 3.5 0.95 Run
74 2-1 0.91 3.5 0.99 Run
73 2-1 0.84 3.5 1.06 Run
72 2-1 0.81 3.5 1.09 Run
71 2-1 0.78 3.5 1.13 Run
71 2-1 1.11 3.5/4 0.80 Run
70 2-1 1.07 3.5/4 0.83 Run
70 2-1 1.04 3.5/4 0.86 Run
69 2-1 1.01 3.5/4 0.89 Run
68 2-1 0.98 3.5/4 0.92 Run
67 2-1 0.92 3.5/4 0.98 Run
66 2-1 0.86 3.5/4 1.04 Run
66 2-1 0.82 3.5/4 1.08 Run
65 2-1 0.77 3.5/4 1.14 Run
65 2-1 0.75 3.5/4 1.17 Run
64 2-1 0.71 3.5/4 1.23 Run
63 2-1 1.20 4 0.73 Run
62 2-1 1.11 4 0.80 Run
61 2-1 1.03 4 0.87 Run
60 2-1 0.95 4 0.95 Run
59 2-1 0.91 4 0.99 Run
58 2-1 0.81 4 1.09 Run
57 2-1 0.77 4 1.14 Run
56 2-1 1.16 4/4.5 0.76 Run
55 2-1 1.09 4/4.5 0.81 Run
54 2-1 1.05 4/4.5 0.85 Run
53 2-1 1.00 4/4.5 0.90 Run
52 2-1 Closed Run
51 1-1 0.95 3/3.5 0.95 Run
50 1-1 0.88 3/3.5 1.02 Run
49 1-1 0.83 3/3.5 1.07 Run
48 1-1 0.80 3/3.5 1.11 Run
47 1-1 1.08 3.5 0.82 Run
46 1-1 1.04 3.5 0.86 Run
HT 1-1 1.02 3.5 0.88 Run
HT 1-1 0.97 3.5 0.93 Run
HT 1-1 1.02 3.5 0.88 Run
44 1-1 1.00 3.5 0.90 Run
44 1-1 0.97 3.5 0.93 Run
43 1-1 Closed Run
42 1-1 0.90 3.5 1.00 Run
41 1-1 0.89 3.5 1.01 Run
40 1-1 0.84 3.5 1.06 Run
39 1-1 0.81 3.5 1.09 Run
39 1-1 1.04 3.5/4 0.86 Run
36 1-0 Closed Run
35 1-0 1.00 2.5/3 0.90 Run
34 1-0 0.97 2.5/3 0.93 Run
34 1-0 0.93 2.5/3 0.97 Run
33 1-0 0.90 2.5/3 1.00 Run
32 1-0 0.84 2.5/3 1.06 Run
31 1-0 0.81 2.5/3 1.09 Run
30 1-0 1.09 3 0.81 Run
29 1-0 Closed Run
29 0-0 1.01 2 0.89 Run
29 0-0 1.06 2 0.84 Run
28 0-0 1.02 2 0.88 Run
27 0-0 0.93 2 0.97 Run
26 0-0 0.82 2 1.08 Run
25 0-0 0.79 2 1.12 Run
24 0-0 1.07 2/2.5 0.83 Run
24 0-0 1.06 2/2.5 0.84 Run
23 0-0 1.03 2/2.5 0.87 Run
22 0-0 1.06 2/2.5 0.84 Run
20 0-0 1.00 2/2.5 0.90 Run
19 0-0 0.97 2/2.5 0.93 Run
19 0-0 0.96 2/2.5 0.94 Run
17 0-0 0.92 2/2.5 0.98 Run
16 0-0 0.90 2/2.5 1.00 Run
15 0-0 0.86 2/2.5 1.04 Run
14 0-0 0.84 2/2.5 1.06 Run
13 0-0 1.06 2.5 0.84 Run
12 0-0 1.04 2.5 0.86 Run
09 0-0 1.01 2.5 0.89 Run
08 0-0 0.94 2.5 0.96 Run
07 0-0 0.91 2.5 0.99 Run
07 0-0 1.09 2.5/3 0.81 Run
06 0-0 0.98 2.5/3 0.92 Run
04 0-0 0.95 2.5/3 0.95 Run
03 0-0 Closed Run
02 0-0 0.92 2.5/3 0.98 Run
00 0-0 0.87 2.5/3 1.03 Run
- 0.85 2.5/3 1.05 Live
- 0.87 2.5/3 1.03 Live
- 0.86 2.5/3 1.04 Live
- 0.87 2.5/3 1.03 Live
- 0.85 2.5/3 1.05 Live
- 0.88 2.5/3 1.02 Live
- 0.84 2.5/3 1.06 Sớm
- 0.84 2.5/3 0.98 Sớm
- 0.76 2.5/3 1.06 Sớm
- 0.82 2.5/3 1.00 Sớm
- 0.76 2.5/3 1.06 Sớm
- 0.82 2.5/3 1.00 Sớm
- 0.80 2.5/3 1.02 Sớm
Tỷ lệ châu Âu
Thời gian Tỷ số Đội nhà Hòa Đội khách Cập nhật Trạng thái
92 2-1 Closed Run
91 2-1 1.01 17.50 26.00 Run
90 2-1 1.01 16.00 31.00 Run
90 2-1 1.03 13.00 36.00 Run
88 2-1 1.03 11.50 36.00 Run
87 2-1 1.04 10.50 36.00 Run
86 2-1 1.05 9.90 41.00 Run
85 2-1 1.05 9.50 36.00 Run
84 2-1 1.05 9.70 41.00 Run
83 2-1 1.06 9.30 41.00 Run
83 2-1 1.05 9.50 36.00 Run
82 2-1 1.06 9.20 36.00 Run
81 2-1 1.06 8.80 36.00 Run
80 2-1 1.07 8.50 36.00 Run
79 2-1 1.08 8.20 36.00 Run
78 2-1 1.08 7.80 31.00 Run
77 2-1 1.09 7.70 31.00 Run
76 2-1 1.09 7.60 31.00 Run
76 2-1 1.09 7.50 31.00 Run
75 2-1 1.09 7.40 31.00 Run
74 2-1 1.10 7.40 31.00 Run
74 2-1 1.10 7.10 31.00 Run
73 2-1 1.11 7.10 31.00 Run
72 2-1 1.10 7.30 31.00 Run
71 2-1 1.10 7.20 31.00 Run
71 2-1 1.10 7.20 26.00 Run
70 2-1 1.11 7.10 26.00 Run
69 2-1 1.11 7.00 26.00 Run
68 2-1 1.11 6.90 26.00 Run
66 2-1 1.12 6.70 26.00 Run
65 2-1 1.13 6.60 26.00 Run
65 2-1 1.13 6.50 26.00 Run
64 2-1 1.13 6.40 21.00 Run
63 2-1 1.14 6.40 21.00 Run
62 2-1 1.13 6.40 21.00 Run
61 2-1 1.13 6.50 21.00 Run
59 2-1 1.13 6.60 21.00 Run
57 2-1 1.13 6.50 21.00 Run
55 2-1 1.14 6.50 21.00 Run
53 2-1 1.14 6.50 20.00 Run
52 2-1 Closed Run
51 1-1 1.93 2.57 5.70 Run
50 1-1 1.90 2.63 5.70 Run
49 1-1 1.88 2.66 5.70 Run
48 1-1 1.86 2.71 5.70 Run
47 1-1 1.87 2.73 5.50 Run
46 1-1 1.87 2.76 5.40 Run
HT 1-1 1.84 2.79 5.60 Run
HT 1-1 1.83 2.81 5.60 Run
44 1-1 1.82 2.82 5.60 Run
44 1-1 1.80 2.86 5.70 Run
43 1-1 Closed Run
42 1-1 1.78 2.92 5.60 Run
41 1-1 1.77 2.95 5.60 Run
40 1-1 1.75 3.00 5.60 Run
39 1-1 1.74 3.05 5.60 Run
36 1-0 Closed Run
35 1-0 1.15 6.70 17.00 Run
34 1-0 1.15 6.70 16.50 Run
33 1-0 1.14 6.90 17.00 Run
31 1-0 1.13 7.10 17.00 Run
30 1-0 1.14 6.90 16.50 Run
29 1-0 Closed Run
29 0-0 1.57 3.50 6.20 Run
21 0-0 1.53 3.75 6.20 Run
19 0-0 1.62 3.65 5.30 Run
13 0-0 1.56 3.80 5.60 Run
12 0-0 1.61 3.75 5.10 Run
10 0-0 1.63 3.80 4.95 Run
09 0-0 1.64 3.80 4.80 Run
07 0-0 1.65 3.80 4.65 Run
04 0-0 1.66 3.90 4.55 Run
03 0-0 Closed Run
00 0-0 1.65 3.95 4.50 Run
- 1.68 3.80 4.45 Live
- 1.65 3.95 4.55 Live
- 1.63 4.00 4.65 Live
- 1.62 4.05 4.70 Live
- 1.60 4.05 4.80 Live
- 1.59 4.05 4.85 Live
- 1.58 4.00 5.00 Live
- 1.56 4.00 5.20 Live
- 1.57 4.00 4.85 Live
- 1.57 4.25 4.85 Sớm
- 1.55 4.20 5.00 Sớm
- 1.47 4.20 4.95 Sớm
- 1.49 4.10 4.85 Sớm
- 1.47 4.15 5.00 Sớm
- 1.52 4.05 4.65 Sớm
- 1.49 4.15 4.85 Sớm
- 1.45 4.20 5.10 Sớm

Thuyết minh: Early Live Runningball(Live betting)


Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Về chúng tôi - - Phản hồi - - Liên hệ quảng cáo (AD Contact) - - Livescore miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Trao đổi link - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2021 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.