Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
[VĐQG Tây Ban Nha]
Barcelona
4
Hết(2-1,2-0)
1
Celta Vigo
Địa điểm:Camp Nou    Thời tiết:Ít mây, 12℃~13℃
Crown 12BET Sbobet Macauslot Ladbrokes 10BET Bet365 Easybet Vcbet M88 188bet Willhill SNAI Interwetten
Tỷ lệ châu Á
Thời gian Tỷ số Đội nhà Kèo châu Á Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 0.37 0 2.20 Run
- 0.26 0 2.90 Run
- 2.90 0/0.5 0.26 Run
- 2.80 0/0.5 0.27 Run
- 2.70 0/0.5 0.28 Run
- 2.60 0/0.5 0.30 Run
- 2.40 0/0.5 0.32 Run
- 2.20 0/0.5 0.37 Run
- 2.00 0/0.5 0.42 Run
- 1.90 0/0.5 0.45 Run
- 2.00 0/0.5 0.42 Run
- 2.20 0/0.5 0.37 Run
- 1.90 0/0.5 0.45 Run
- 1.80 0/0.5 0.47 Run
- 1.55 0/0.5 0.55 Run
- 1.50 0/0.5 0.57 Run
- 1.45 0/0.5 0.60 Run
- 1.40 0/0.5 0.62 Run
- 1.35 0/0.5 0.65 Run
- 1.30 0/0.5 0.67 Run
- 1.25 0/0.5 0.70 Run
- 1.23 0/0.5 0.71 Run
- 1.21 0/0.5 0.72 Run
- 1.20 0/0.5 0.73 Run
- 1.18 0/0.5 0.74 Run
- 1.17 0/0.5 0.75 Run
- 1.14 0/0.5 0.77 Run
- 1.11 0/0.5 0.79 Run
- 1.10 0/0.5 0.80 Run
- 1.09 0/0.5 0.81 Run
- 1.08 0/0.5 0.82 Run
- 1.07 0/0.5 0.83 Run
- 1.06 0/0.5 0.84 Run
- 1.05 0/0.5 0.85 Run
- 1.02 0/0.5 0.88 Run
- 1.00 0/0.5 0.90 Run
- 0.98 0/0.5 0.92 Run
- 0.97 0/0.5 0.93 Run
- 0.95 0/0.5 0.95 Run
- 0.92 0/0.5 0.98 Run
- 0.91 0/0.5 0.99 Run
- 0.90 0/0.5 1.00 Run
- 0.89 0/0.5 1.01 Run
- 0.88 0/0.5 1.02 Run
- 0.87 0/0.5 1.03 Run
- 0.86 0/0.5 1.04 Run
- 0.84 0/0.5 1.06 Run
- 0.83 0/0.5 1.07 Run
- 0.82 0/0.5 1.08 Run
- 0.81 0/0.5 1.09 Run
- 0.80 0/0.5 1.10 Run
- 0.79 0/0.5 1.11 Run
- 0.77 0/0.5 1.14 Run
- 0.75 0/0.5 1.17 Run
- 0.74 0/0.5 1.18 Run
- 1.17 0.5 0.75 Run
- 1.15 0.5 0.76 Run
- 1.14 0.5 0.77 Run
- 1.11 0.5 0.79 Run
- 1.09 0.5 0.81 Run
- 1.08 0.5 0.82 Run
- 1.07 0.5 0.83 Run
- 1.06 0.5 0.84 Run
- 1.05 0.5 0.85 Run
- 1.03 0.5 0.87 Run
- 1.04 0.5 0.86 Run
- 1.03 0.5 0.87 Run
- 1.02 0.5 0.88 Run
- 1.01 0.5 0.89 Run
- 1.00 0.5 0.90 Run
- 0.99 0.5 0.91 Run
- 0.98 0.5 0.92 Run
- 0.95 0.5 0.95 Run
- 0.93 0.5 0.97 Run
- 0.92 0.5 0.98 Run
- 0.91 0.5 0.99 Run
- 0.90 0.5 1.00 Run
- 0.89 0.5 1.01 Run
- 0.87 0.5 1.03 Run
- 0.85 0.5 1.05 Run
- 0.84 0.5 1.06 Run
- 0.82 0.5 1.08 Run
- 0.81 0.5 1.09 Run
- 0.80 0.5 1.10 Run
- 0.82 0.5 1.08 Run
- 0.80 0.5 1.10 Run
- 1.11 0.5/1 0.79 Run
- 1.10 0.5/1 0.80 Run
- 1.09 0.5/1 0.81 Run
- 1.07 0.5/1 0.83 Run
- 1.06 0.5/1 0.84 Run
- 1.05 0.5/1 0.85 Run
- 1.04 0.5/1 0.86 Run
- 1.03 0.5/1 0.87 Run
- 1.01 0.5/1 0.89 Run
- 0.98 0.5/1 0.92 Run
- 0.95 0.5/1 0.95 Run
- 0.97 0.5/1 0.93 Run
- 0.95 0.5/1 0.95 Run
- 0.93 0.5/1 0.97 Run
- 0.92 0.5/1 0.98 Run
- 0.91 0.5/1 0.99 Run
- 0.89 0.5/1 1.01 Run
- 0.90 0.5/1 1.00 Run
- 0.87 0.5/1 1.03 Run
- 0.90 0.5/1 1.00 Run
- 0.88 0.5/1 1.02 Run
- 0.89 0.5/1 1.01 Run
- 0.80 0.5/1 1.10 Run
- 0.79 0.5/1 1.11 Run
- 0.80 0.5/1 1.10 Run
- 0.79 0.5/1 1.11 Run
- 1.14 1 0.77 Run
- 1.15 1 0.76 Run
- 0.79 0.5/1 1.11 Run
- 0.78 0.5/1 1.12 Run
- 0.77 0.5/1 1.14 Run
- 0.78 0.5/1 1.12 Run
- 0.77 0.5/1 1.14 Run
- 0.78 0.5/1 1.12 Run
- 0.77 0.5/1 1.14 Run
- 0.78 0.5/1 1.12 Run
- 1.14 1 0.77 Run
- 1.12 1 0.78 Run
- 1.10 1 0.80 Run
- 0.76 0.5/1 1.15 Run
- 1.11 1 0.79 Run
- 1.05 1 0.85 Run
- 1.04 1 0.86 Run
- 0.90 1 1.00 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.92 1 0.98 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.90 1 1.00 Run
- 0.89 1 1.01 Run
- 0.62 0.5/1 1.40 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.92 1 0.98 Run
- 0.98 1 0.92 Run
- 0.78 1 1.12 Run
- 0.76 1 1.15 Run
- 1.06 1 0.84 Run
- 1.04 1 0.86 Run
- 1.03 1 0.87 Run
- 1.02 1 0.88 Run
- 1.01 1 0.89 Run
- 0.98 1 0.92 Run
- 0.95 1 0.95 Run
- 0.97 1 0.93 Run
- 1.04 1 0.86 Run
- 0.95 1 0.95 Run
- 0.92 1 0.98 Run
- 0.91 1 0.99 Run
- 0.92 1 0.98 Run
- 0.89 1 1.01 Run
- 0.88 1 1.02 Run
- 0.86 1 1.04 Run
- 0.84 1 1.06 Run
- 0.83 1 1.07 Run
- 0.82 1 1.08 Run
- 0.84 1 1.06 Run
- 0.83 1 1.07 Run
- 0.82 1 1.08 Run
- 0.81 1 1.09 Run
- 0.80 1 1.10 Run
- 1.12 1/1.5 0.78 Run
- 1.11 1/1.5 0.79 Run
- 1.10 1/1.5 0.80 Run
- 1.09 1/1.5 0.81 Run
- 1.07 1/1.5 0.83 Run
- 1.06 1/1.5 0.84 Run
- 1.05 1/1.5 0.85 Run
- 1.04 1/1.5 0.86 Run
- 1.02 1/1.5 0.88 Run
- 1.03 1/1.5 0.87 Run
- 1.02 1/1.5 0.88 Run
- 1.03 1/1.5 0.87 Run
- 1.00 1/1.5 0.90 Run
- 0.99 1/1.5 0.91 Run
- 0.98 1/1.5 0.92 Run
- 0.95 1/1.5 0.95 Run
- 0.91 1/1.5 0.99 Run
- 0.87 1/1.5 1.03 Run
- 0.86 1/1.5 1.04 Run
- 0.85 1/1.5 1.05 Run
- 0.84 1/1.5 1.06 Run
- 1.08 1.5 0.82 Run
- 1.09 1.5 0.81 Run
- 1.07 1.5 0.83 Run
- 0.84 1/1.5 1.06 Run
- 1.02 2/2.5 0.88 Run
- 0.92 1.5 0.98 Run
- 0.91 1.5 0.99 Run
- 0.90 1.5 1.00 Run
- 0.89 1.5 1.01 Run
- 0.87 1.5 1.03 Run
- 0.86 1.5 1.04 Run
- 0.87 1.5 1.03 Run
- 0.86 1.5 1.04 Run
- 0.84 1.5 1.06 Run
- 0.85 1.5 1.05 Run
- 1.06 1.5/2 0.84 Run
- 1.05 1.5/2 0.85 Run
- 1.04 1.5/2 0.86 Run
- 1.03 1.5/2 0.87 Run
- 1.01 1.5/2 0.89 Run
- 1.00 1.5/2 0.90 Run
- 1.02 1.5/2 0.88 Run
- 1.00 1.5/2 0.90 Run
- 0.99 1.5/2 0.91 Run
- 1.00 1.5/2 0.90 Run
- 0.98 1.5/2 0.92 Run
- 0.97 1.5/2 0.93 Run
- 0.95 1.5/2 0.95 Run
- 0.92 1.5/2 0.98 Run
- 0.89 1.5/2 1.01 Run
- 0.90 1.5/2 1.00 Run
- 0.88 1.5/2 1.02 Run
- 0.87 1.5/2 1.03 Run
- 0.86 1.5/2 1.04 Run
- 0.87 1.5/2 1.03 Run
- 0.88 1.5/2 1.02 Run
- 0.87 1.5/2 1.03 Run
- 0.88 1.5/2 1.02 Run
- 0.86 1.5/2 1.04 Run
- 0.87 1.5/2 1.03 Run
- 0.85 1.5/2 1.05 Run
- 0.84 1.5/2 1.06 Run
- 0.85 1.5/2 1.05 Run
- 0.84 1.5/2 1.06 Run
- 0.83 1.5/2 1.07 Run
- 0.82 1.5/2 1.08 Run
- 0.81 1.5/2 1.09 Run
- 0.82 1.5/2 1.08 Run
- 0.81 1.5/2 1.09 Run
- 1.02 2 0.88 Live
- 1.03 2 0.87 Live
- 1.06 2 0.84 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.09 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.09 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.94 1.5/2 0.99 Live
- 0.97 1.5/2 0.96 Live
- 0.92 1.5/2 1.01 Live
- 1.12 2 0.81 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.06 2 0.87 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.06 2 0.87 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.06 2 0.87 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.83 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.83 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.10 2 0.83 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.81 1.5/2 1.12 Live
- 0.82 1.5/2 1.11 Live
- 0.83 1.5/2 1.10 Live
- 0.84 1.5/2 1.09 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.84 1.5/2 1.09 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.84 1.5/2 1.09 Live
- 0.85 1.5/2 1.08 Live
- 0.86 1.5/2 1.07 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.91 1.5/2 1.02 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.88 1.5/2 1.05 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.90 1.5/2 1.03 Live
- 0.89 1.5/2 1.04 Live
- 0.87 1.5/2 1.06 Live
- 1.10 2 0.83 Live
- 1.09 2 0.84 Live
- 1.08 2 0.85 Live
- 1.07 2 0.86 Live
- 1.06 2 0.87 Live
- 1.05 2 0.88 Live
- 1.04 2 0.89 Live
- 1.03 2 0.90 Live
- 1.02 2 0.91 Live
- 1.03 2 0.90 Live
- 1.02 2 0.91 Live
- 1.01 2 0.92 Live
- 1.00 2 0.90 Live
- 1.01 2 0.89 Live
- 1.00 2 0.90 Live
- 0.98 2 0.92 Live
- 0.97 2 0.93 Live
- 0.96 2 0.94 Live
- 0.95 2 0.95 Live
- 0.94 2 0.96 Live
- 0.95 2 0.95 Live
- 0.94 2 0.96 Live
- 0.95 2 0.95 Live
- 0.92 2 0.98 Live
- 0.91 2 0.99 Live
- 0.90 2 1.00 Live
- 0.89 2 1.01 Live
- 0.88 2 1.02 Live
- 0.87 2 1.03 Live
- 0.86 2 1.04 Live
- 1.09 2/2.5 0.81 Live
- 1.08 2/2.5 0.82 Live
- 1.07 2/2.5 0.83 Live
- 1.06 2/2.5 0.84 Live
- 1.07 2/2.5 0.83 Live
- 1.06 2/2.5 0.84 Live
- 1.05 2/2.5 0.85 Live
- 1.35 2.5 0.65 Live
- 1.23 2.5 0.71 Live
- 1.17 2.5 0.75 Live
- 1.16 2.5 0.76 Live
- 1.14 2.5 0.77 Live
- 1.17 2.5 0.75 Live
- 1.18 2.5 0.74 Live
- 1.17 2.5 0.75 Live
- 1.14 2.5 0.77 Live
- 1.09 2.5 0.81 Live
- 1.07 2.5 0.83 Live
- 1.05 2.5 0.85 Live
Tỷ lệ tài xỉu
Thời gian Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật Trạng thái
- 5.25 5.5 0.13 Run
- 5.00 5.5 0.14 Run
- 4.75 5.5 0.15 Run
- 4.50 5.5 0.16 Run
- 4.20 5.5 0.17 Run
- 4.00 5.5 0.17 Run
- 3.85 5.5 0.18 Run
- 3.70 5.5 0.19 Run
- 3.60 5.5 0.20 Run
- 3.50 5.5 0.21 Run
- 3.10 5.5 0.24 Run
- 2.80 5.5 0.27 Run
- 2.90 5.5 0.26 Run
- 2.70 5.5 0.28 Run
- 2.60 5.5 0.30 Run
- 2.40 5.5 0.32 Run
- 2.60 5.5 0.30 Run
- 2.30 5.5 0.35 Run
- 2.20 5.5 0.37 Run
- 2.00 4.5 0.42 Run
- 1.90 4.5 0.45 Run
- 2.00 4.5 0.42 Run
- 1.80 4.5 0.47 Run
- 1.70 4.5 0.50 Run
- 1.80 4.5 0.47 Run
- 1.70 4.5 0.50 Run
- 1.65 4.5 0.52 Run
- 1.55 4.5 0.55 Run
- 1.50 4.5 0.57 Run
- 1.45 4.5 0.60 Run
- 1.40 4.5 0.62 Run
- 1.35 4.5 0.65 Run
- 1.30 4.5 0.67 Run
- 1.23 4.5 0.71 Run
- 1.21 4.5 0.72 Run
- 1.17 4.5 0.75 Run
- 1.15 4.5 0.76 Run
- 1.14 4.5 0.77 Run
- 1.11 4.5 0.79 Run
- 1.10 4.5 0.80 Run
- 1.08 4.5 0.82 Run
- 1.06 4.5 0.84 Run
- 1.04 4.5 0.86 Run
- 1.01 4.5 0.89 Run
- 0.99 4.5 0.91 Run
- 1.00 4.5 0.90 Run
- 0.97 4.5 0.93 Run
- 0.95 4.5 0.95 Run
- 0.93 4.5 0.97 Run
- 0.92 4.5 0.98 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.88 4.5 1.02 Run
- 0.86 4.5 1.04 Run
- 0.83 4.5 1.07 Run
- 0.82 4.5 1.08 Run
- 0.80 4.5 1.10 Run
- 0.78 4.5 1.12 Run
- 1.14 4.5/5 0.77 Run
- 1.12 4.5/5 0.78 Run
- 1.10 4.5/5 0.80 Run
- 1.06 4.5/5 0.84 Run
- 1.04 4.5/5 0.86 Run
- 1.01 4.5/5 0.89 Run
- 0.99 4.5/5 0.91 Run
- 0.98 4.5/5 0.92 Run
- 0.95 4.5/5 0.95 Run
- 0.93 4.5/5 0.97 Run
- 0.90 4.5/5 1.00 Run
- 0.88 4.5/5 1.02 Run
- 0.87 4.5/5 1.03 Run
- 0.85 4.5/5 1.05 Run
- 0.81 4.5/5 1.09 Run
- 0.80 4.5/5 1.10 Run
- 0.78 4.5/5 1.12 Run
- 0.77 4.5/5 1.14 Run
- 0.76 4.5/5 1.15 Run
- 0.75 4.5/5 1.17 Run
- 1.18 5 0.74 Run
- 1.17 5 0.75 Run
- 1.12 5 0.78 Run
- 1.09 5 0.81 Run
- 1.08 5 0.82 Run
- 1.05 5 0.85 Run
- 1.04 5 0.86 Run
- 1.02 5 0.88 Run
- 1.01 5 0.89 Run
- 1.00 5 0.90 Run
- 0.99 5 0.91 Run
- 0.95 5 0.95 Run
- 0.93 5 0.97 Run
- 0.91 5 0.99 Run
- 0.89 5 1.01 Run
- 0.88 5 1.02 Run
- 0.85 5 1.05 Run
- 0.84 5 1.06 Run
- 0.81 5 1.09 Run
- 0.79 5 1.11 Run
- 0.77 5 1.14 Run
- 0.76 5 1.15 Run
- 1.23 5/5.5 0.71 Run
- 1.21 5/5.5 0.72 Run
- 1.15 5/5.5 0.76 Run
- 1.17 5/5.5 0.75 Run
- 1.14 5/5.5 0.77 Run
- 1.11 5/5.5 0.79 Run
- 1.09 5/5.5 0.81 Run
- 1.06 5/5.5 0.84 Run
- 1.05 5/5.5 0.85 Run
- 1.04 5/5.5 0.86 Run
- 1.03 5/5.5 0.87 Run
- 1.02 5/5.5 0.88 Run
- 1.00 5/5.5 0.90 Run
- 0.99 5/5.5 0.91 Run
- 0.98 5/5.5 0.92 Run
- 0.95 5/5.5 0.95 Run
- 0.97 5/5.5 0.93 Run
- 0.95 5/5.5 0.95 Run
- 0.93 5/5.5 0.97 Run
- 0.91 5/5.5 0.99 Run
- 0.90 5/5.5 1.00 Run
- 0.89 5/5.5 1.01 Run
- 0.90 5/5.5 1.00 Run
- 0.89 5/5.5 1.01 Run
- 0.88 5/5.5 1.02 Run
- 0.86 5/5.5 1.04 Run
- 0.84 5/5.5 1.06 Run
- 0.82 5/5.5 1.08 Run
- 0.81 5/5.5 1.09 Run
- 0.80 5/5.5 1.10 Run
- 0.79 5/5.5 1.11 Run
- 0.80 5/5.5 1.10 Run
- 0.79 5/5.5 1.11 Run
- 0.77 5/5.5 1.14 Run
- 0.76 5/5.5 1.15 Run
- 1.12 5.5 0.78 Run
- 1.08 5.5 0.82 Run
- 1.07 5.5 0.83 Run
- 1.08 5.5 0.82 Run
- 1.07 5.5 0.83 Run
- 1.06 5.5 0.84 Run
- 1.05 5.5 0.85 Run
- 1.03 5.5 0.87 Run
- 1.04 5.5 0.86 Run
- 1.02 5.5 0.88 Run
- 0.67 5/5.5 1.30 Run
- 0.65 5/5.5 1.35 Run
- 1.01 5.5 0.89 Run
- 1.00 4.5 0.90 Run
- 0.99 4.5 0.91 Run
- 0.98 4.5 0.92 Run
- 0.97 4.5 0.93 Run
- 0.98 4.5 0.92 Run
- 0.95 4.5 0.95 Run
- 0.93 4.5 0.97 Run
- 0.95 4.5 0.95 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.89 4.5 1.01 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.88 4.5 1.02 Run
- 0.89 4.5 1.01 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.92 4.5 0.98 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 0.90 4.5 1.00 Run
- 0.91 4.5 0.99 Run
- 1.17 4.5/5 0.75 Run
- 1.18 4.5/5 0.74 Run
- 1.20 4.5/5 0.73 Run
- 0.65 4/4.5 1.35 Run
- 0.86 3.5 1.04 Run
- 0.88 3.5 1.02 Run
- 0.86 3.5 1.04 Run
- 0.84 3.5 1.06 Run
- 0.83 3.5 1.07 Run
- 0.82 3.5 1.08 Run
- 0.81 3.5 1.09 Run
- 1.09 3.5/4 0.81 Run
- 1.07 3.5/4 0.83 Run
- 1.05 3.5/4 0.85 Run
- 1.03 3.5/4 0.87 Run
- 1.02 3.5/4 0.88 Run
- 0.80 3.5 1.10 Run
- 1.01 3.5/4 0.89 Run
- 0.79 3.5 1.11 Run
- 0.99 3.5/4 0.91 Run
- 1.03 2.5/3 0.87 Run
- 1.01 2.5/3 0.89 Run
- 0.99 2.5/3 0.91 Run
- 0.98 2.5/3 0.92 Run
- 0.95 2.5/3 0.95 Run
- 0.91 2.5/3 0.99 Run
- 0.90 2.5/3 1.00 Run
- 0.89 2.5/3 1.01 Run
- 0.90 2.5/3 1.00 Run
- 0.89 2.5/3 1.01 Run
- 0.90 2.5/3 1.00 Run
- 0.87 3.5/4 1.03 Run
- 0.85 2.5/3 1.05 Run
- 0.84 2.5/3 1.06 Run
- 1.14 3 0.77 Run
- 1.12 3 0.78 Run
- 1.11 3 0.79 Run
- 1.10 3 0.80 Run
- 1.09 3 0.81 Run
- 1.08 3 0.82 Run
- 1.07 3 0.83 Run
- 1.04 3 0.86 Run
- 1.03 3 0.87 Run
- 1.02 3 0.88 Run
- 1.00 3 0.90 Run
- 0.99 3 0.91 Run
- 0.95 3 0.95 Run
- 0.92 3 0.98 Run
- 0.91 3 0.99 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.88 3 1.02 Run
- 0.86 3 1.04 Run
- 0.85 3 1.05 Run
- 0.84 3 1.06 Run
- 0.81 3 1.09 Run
- 0.80 3 1.10 Run
- 0.79 3 1.11 Run
- 1.04 3/3.5 0.86 Run
- 1.02 3/3.5 0.88 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 0.98 3/3.5 0.92 Run
- 0.97 3/3.5 0.93 Run
- 0.95 3/3.5 0.95 Run
- 0.93 3/3.5 0.97 Run
- 0.90 3/3.5 1.00 Run
- 0.89 3/3.5 1.01 Run
- 0.88 3/3.5 1.02 Run
- 0.87 3/3.5 1.03 Run
- 1.06 3.5 0.84 Run
- 0.95 3/3.5 0.95 Run
- 0.95 2.5 0.95 Run
- 0.92 2.5 0.98 Run
- 0.91 2.5 0.99 Run
- 0.88 2.5 1.02 Run
- 0.87 2.5 1.03 Run
- 1.07 2.5/3 0.83 Run
- 1.06 2.5/3 0.84 Run
- 1.04 2.5/3 0.86 Run
- 1.03 2.5/3 0.87 Run
- 1.02 2.5/3 0.88 Run
- 0.98 2.5/3 0.92 Run
- 0.95 2.5/3 0.95 Run
- 0.91 2.5/3 0.99 Run
- 0.89 2.5/3 1.01 Run
- 0.88 2.5/3 1.02 Run
- 0.87 2.5/3 1.03 Run
- 0.85 2.5/3 1.05 Run
- 0.87 2.5/3 1.03 Run
- 0.85 2.5/3 1.05 Run
- 0.83 2.5/3 1.07 Run
- 1.08 3 0.82 Run
- 1.05 3 0.85 Run
- 1.04 3 0.86 Run
- 1.02 3 0.88 Run
- 1.03 3 0.87 Run
- 1.00 3 0.90 Run
- 0.98 3 0.92 Run
- 0.97 3 0.93 Run
- 0.95 3 0.95 Run
- 0.92 3 0.98 Run
- 0.90 3 1.00 Run
- 0.89 3 1.01 Run
- 0.88 3 1.02 Run
- 0.87 3 1.03 Run
- 0.86 3 1.04 Run
- 0.85 3 1.05 Run
- 1.08 3/3.5 0.82 Run
- 1.07 3/3.5 0.83 Run
- 1.08 3/3.5 0.82 Run
- 1.06 3/3.5 0.84 Run
- 1.04 3/3.5 0.86 Run
- 1.05 3/3.5 0.85 Run
- 1.07 3/3.5 0.83 Run
- 1.04 3/3.5 0.86 Run
- 1.03 3/3.5 0.87 Run
- 1.01 3/3.5 0.89 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 0.98 3/3.5 0.92 Run
- 0.99 3/3.5 0.91 Run
- 0.98 3/3.5 0.92 Run
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.95 3/3.5 0.95 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.87 3/3.5 1.03 Live
- 0.88 3/3.5 1.02 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.89 3/3.5 1.01 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.95 3/3.5 0.95 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.95 3/3.5 0.95 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.95 3/3.5 0.95 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.94 3/3.5 0.96 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.93 3/3.5 0.97 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.92 3/3.5 0.98 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 0.90 3/3.5 1.00 Live
- 0.91 3/3.5 0.99 Live
- 1.05 3.5 0.85 Live
- 1.03 3.5 0.87 Live
- 1.02 3.5 0.88 Live
- 1.03 3.5 0.87 Live
- 1.02 3.5 0.88 Live
- 1.03 3.5 0.87 Live
- 1.02 3.5 0.88 Live
- 1.01 3.5 0.89 Live
- 0.99 3.5 0.91 Live
- 0.98 3.5 0.92 Live
- 0.99 3.5 0.91 Live
- 0.98 3.5 0.92 Live
- 0.97 3.5 0.93 Live
- 0.96 3.5 0.94 Live
- 0.95 3.5 0.95 Live
- 0.94 3.5 0.96 Live
- 0.95 3.5 0.95 Live
- 0.96 3.5 0.94 Live
- 0.97 3.5 0.93 Live
- 1.00 3.5 0.90 Live
- 0.97 3.5 0.93 Live
- 1.00 3.5 0.90 Live
Tỷ lệ châu Âu
Thời gian Tỷ số Đội nhà Hòa Đội khách Cập nhật Trạng thái
- 1.00 51.00 401.00 Run
- 1.00 51.00 351.00 Run
- 1.00 51.00 401.00 Run
- 1.00 51.00 351.00 Run
- 1.00 51.00 301.00 Run
- 1.00 41.00 301.00 Run
- 1.00 41.00 251.00 Run
- 1.00 34.00 251.00 Run
- 1.00 34.00 201.00 Run
- 1.00 29.00 201.00 Run
- 1.00 26.00 151.00 Run
- 1.00 29.00 201.00 Run
- 1.00 26.00 151.00 Run
- 1.01 26.00 151.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 126.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.01 23.00 101.00 Run
- 1.01 26.00 126.00 Run
- 1.06 10.00 41.00 Run
- 1.05 11.00 51.00 Run
- 1.44 3.50 12.00 Run
- 1.44 3.50 13.00 Run
- 1.44 3.50 12.00 Run
- 1.44 3.60 12.00 Run
- 1.44 3.60 11.00 Run
- 1.44 3.50 11.00 Run
- 1.44 3.50 10.00 Run
- 1.40 3.75 13.00 Run
- 1.06 10.00 41.00 Run
- 1.06 10.00 34.00 Run
- 1.01 23.00 101.00 Run
- 1.06 10.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.06 10.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.06 10.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.06 11.00 34.00 Run
- 1.05 11.00 34.00 Run
- 1.05 12.00 34.00 Run
- 1.09 9.50 23.00 Run
- 1.25 5.50 13.00 Run
- 1.22 5.50 13.00 Run
- 1.25 5.50 13.00 Run
- 1.22 6.00 13.00 Run
- 1.22 6.50 13.00 Run
- 1.20 6.50 13.00 Run
- 1.20 6.50 12.00 Run
- 1.20 6.50 13.00 Run
- 1.20 7.00 13.00 Live
- 1.18 7.50 15.00 Live
- 1.20 7.50 13.00 Live
- 1.16 7.50 13.00 Live
- 1.11 9.00 21.00 Live

Thuyết minh: Early Live Runningball(Live betting)


Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Phản hồi - - Liện hệ quảng cáo - - Tài nguyên miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Hơp tác hữu nghị - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2019 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.