Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
Đội bóng Tỷ lệ châu Á Tỷ lệ Tài/Xỉu Tỷ lệ châu Âu
EasybetCrownBet365VcbetMacau EasybetCrownBet365VcbetMacau WilliamEasybetBet365VcbetMacau
National Basketball Association Đóng  
Hawks [H]
0.88
1.02
0.83
0.93
0.90
0.90
0.95
0.80
0.90
0.82
0.81
1.06
0.83
0.83
0.90
0.90
0.90
0.90
0.86
0.80
76ers [H]
0.81
0.95
0.88
0.88
0.90
0.90
0.85
0.90
1.10
0.62
0.93
0.80
0.83
0.83
0.90
0.90
0.90
0.85
1.00
0.66
Bulls [H]
0.84
0.92
0.96
0.80
0.90
0.90
0.85
0.95
0.82
0.90
0.90
0.83
0.83
0.83
0.90
0.90
0.90
0.90
0.76
0.90
sac [H]
0.85
1.02
0.83
1.05
0.90
0.90
0.833
0.925
0.94
0.86
0.96
0.93
0.87
0.99
0.90
0.90
0.875
0.909
0.88
0.82
Warriors [H]
0.95
0.96
0.93
0.95
0.90
0.90
0.925
0.833
0.90
0.90
0.90
0.99
0.90
0.96
0.90
0.90
0.85
0.909
0.85
0.85
Magic [H]
0.90
0.90
0.875
0.875
0.90
0.90
0.909
0.875
Wizards [H]
0.875
0.909
Knicks [H]
0.95
0.86
0.909
0.85
0.90
0.90
0.85
0.909
Raptors [H]
0.90
0.90
0.909
0.85
0.90
0.90
0.909
0.85
Timberwolves [H]
0.90
0.90
0.925
0.833
0.90
0.90
0.909
0.85
Thunder [H]
0.95
0.86
0.909
0.85
0.90
0.90
0.909
0.85
Jazz [H]
0.90
0.90
0.925
0.833
0.90
0.90
0.85
0.909
Lakers [H]
0.90
0.90
0.80
0.952
0.90
0.90
0.909
0.875
Trail Blaze [H]
0.90
0.90
0.85
0.909
0.90
0.90
0.85
0.909
EURO Đóng  
Crvena Zvezda [H]
1.01
0.84
0.909
0.891
0.90
0.90
0.80
0.909
0.99
0.87
0.869
0.891
0.90
0.90
0.80
0.875
NAO [H]
0.94
0.92
0.883
0.917
0.90
0.90
0.80
0.909
0.97
0.89
0.861
0.899
0.90
0.90
0.833
0.85
Bayern [H]
0.96
0.88
0.909
0.891
0.95
0.86
0.80
0.875
0.95
0.91
0.909
0.851
0.86
0.95
0.833
0.85
Valencia [H]
0.89
0.97
0.899
0.901
0.90
0.90
0.875
0.80
0.98
0.88
0.909
0.851
0.86
0.95
0.875
0.80
National Committee Association America Đóng  
Temple [H]
0.88
0.86
0.868
0.932
0.86
0.86
0.85
0.85
0.82
0.92
0.891
0.869
0.83
0.90
0.85
0.85
Arizona [H]
0.99
0.83
0.883
0.917
0.90
0.90
0.90
0.80
0.91
0.90
0.876
0.884
0.90
0.90
0.85
0.80
Texas State-San Marcos [H]
0.88
0.93
0.917
0.883
0.90
0.90
0.80
0.85
0.89
0.92
0.861
0.899
0.90
0.90
0.85
0.80
Southern Illinois [H]
1.06
0.74
0.917
0.883
0.90
0.90
0.85
0.85
0.83
0.99
0.883
0.877
0.90
0.90
0.85
0.85
Texas-Arlington [H]
0.97
0.85
0.891
0.909
0.90
0.90
0.833
0.889
0.81
1.02
0.869
0.891
0.90
0.90
0.85
0.85
SIU-Edwardsville [H]
0.86
0.96
0.883
0.917
0.90
0.90
0.80
0.90
0.92
0.89
0.861
0.899
0.90
0.90
0.87
0.825
Malone [H]
0.90
0.90
0.85
0.80
0.90
0.90
0.85
0.85
Jacksonville State [H]
0.88
0.93
0.909
0.891
0.90
0.90
0.85
0.875
0.85
0.97
0.883
0.877
0.90
0.90
0.833
0.85
Eastern Illinois [H]
0.98
0.84
0.899
0.901
0.95
0.86
0.87
0.85
0.87
0.94
0.899
0.861
0.90
0.90
0.85
0.85
Tennessee Tech [H]
0.83
0.99
0.899
0.901
0.90
0.90
0.87
0.85
0.95
0.87
0.869
0.891
0.90
0.90
0.85
0.833
Nebraska [H]
0.917
0.883
0.90
0.90
0.85
0.87
0.869
0.891
0.90
0.90
0.85
0.85
TX AM Commerce [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
0.85
0.85
Lindenwood [H]
0.83
0.83
0.83
0.83
Missouri St Louis [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
0.85
0.85
Drury [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
0.85
0.85
Colorado College [H]
1.03
0.80
0.883
0.917
0.86
0.86
0.90
0.80
0.85
0.85
0.85
0.97
0.891
0.869
0.83
0.90
0.80
0.85
0.90
0.74
Radford [H]
0.88
0.86
0.924
0.876
0.86
0.80
0.85
0.80
0.90
0.84
0.877
0.883
0.83
0.83
0.80
0.85
Northern Colorado [H]
0.86
0.96
0.909
0.891
0.90
0.90
0.825
0.87
0.87
0.94
0.877
0.883
0.90
0.90
0.85
0.833
Utah Valley State [H]
0.86
0.96
0.883
0.917
0.90
0.90
0.85
0.87
0.87
0.95
0.877
0.883
0.90
0.90
0.825
0.87
Brigham Young [H]
0.88
0.86
0.891
0.909
0.86
0.86
0.80
0.85
0.86
0.88
0.869
0.891
0.86
0.86
0.85
0.80
Arizona State [H]
0.883
0.917
0.90
0.83
0.85
0.80
0.90
0.80
0.869
0.891
0.83
0.90
0.80
0.85
0.80
0.84
Portland [H]
0.85
0.97
0.891
0.909
0.80
0.95
0.80
0.90
0.99
0.83
0.861
0.899
0.86
0.86
0.85
0.85
Denver [H]
0.88
0.86
0.891
0.909
0.86
0.86
0.85
0.85
0.86
0.88
0.899
0.861
0.86
0.86
0.85
0.85
Eastern Washington [H]
0.94
0.87
0.876
0.924
0.90
0.90
0.85
0.87
0.89
0.92
0.877
0.883
0.90
0.90
0.80
0.90
Idaho [H]
0.95
0.87
0.876
0.924
0.95
0.86
0.825
0.875
0.89
0.92
0.861
0.899
0.90
0.90
0.85
0.85
Cal State Fullerton [H]
0.89
0.92
0.899
0.901
0.90
0.90
0.87
0.85
0.97
0.85
0.869
0.891
0.90
0.90
0.825
0.87
Cal Poly [H]
0.891
0.909
0.90
0.90
0.909
0.80
0.883
0.877
0.90
0.90
0.87
0.825
Seattle [H]
0.81
1.02
0.891
0.909
0.90
0.90
0.889
0.80
0.96
0.86
0.861
0.899
0.90
0.90
0.889
0.80
Washington [H]
0.97
0.85
0.909
0.891
0.90
0.90
0.875
0.85
0.89
0.92
0.876
0.884
0.90
0.90
0.85
0.833
Portland State [H]
0.93
0.88
0.889
0.911
0.90
0.90
0.875
0.80
0.70
1.11
0.899
0.861
0.90
0.90
0.85
0.85
Utah [H]
0.909
0.891
0.90
0.90
0.80
0.875
0.85
0.85
0.891
0.869
0.90
0.90
0.833
0.87
0.80
0.84
Point Loma [H]
0.90
0.90
0.90
0.90
CS-Los Angeles [H]
0.90
0.90
0.90
0.90
Dominguez Hills [H]
0.90
0.90
0.90
0.90
Concordia Irvine [H]
0.90
0.90
0.90
0.90
Gonzaga [H]
1.08
0.72
0.924
0.876
0.90
0.90
0.833
0.87
0.90
0.80
0.89
0.92
0.899
0.861
0.90
0.90
0.85
0.85
0.94
0.70
St Mary(KS) [H]
0.88
0.93
0.891
0.909
0.90
0.90
0.87
0.825
1.03
0.80
0.899
0.861
0.90
0.90
0.833
0.85
UC Riverside [H]
0.95
0.87
0.891
0.909
0.86
0.95
0.87
0.825
0.85
0.85
0.91
0.90
0.891
0.869
0.90
0.90
0.85
0.833
0.82
0.82
Merrimack Warriors [H]
0.85
0.85
0.85
0.85
Saint Louis [H]
0.85
0.87
0.85
0.85
Basketball Bundesliga Đóng  
46ers [H]
0.90
0.90
0.90
0.90
Friendly Competition Đóng  
Mexico [H]
0.84
0.96
0.86
0.96
0.83
0.83
0.80
0.909
0.88
0.92
0.90
0.90
0.83
0.83
0.85
0.85
European Basketball Championship Qualifier Đóng  
Greece [H]
0.85
0.97
0.899
0.901
0.76
0.90
0.85
0.833
0.88
0.92
0.891
0.869
0.83
0.83
0.875
0.80
Turkey [H]
0.90
0.91
0.924
0.876
0.83
0.83
0.875
0.80
0.88
0.92
0.909
0.851
0.83
0.83
0.909
0.80
Croatia [H]
0.98
0.84
0.909
0.891
0.83
0.83
0.85
0.85
1.01
0.80
0.909
0.851
0.83
0.83
0.833
0.875
Latvia [H]
0.90
0.91
0.899
0.901
0.83
0.83
0.80
0.909
0.88
0.92
0.899
0.861
0.83
0.83
0.85
0.85
Montenegro [H]
0.93
0.88
0.868
0.932
0.83
0.83
0.833
0.875
0.90
0.90
0.869
0.891
0.83
0.83
0.80
0.875
Germany [H]
0.93
0.88
0.932
0.868
0.83
0.83
0.875
0.80
0.90
0.90
0.869
0.891
0.83
0.83
0.85
0.85
Czech Republic [H]
0.98
0.84
0.909
0.891
0.83
0.83
0.85
0.833
0.86
0.94
0.909
0.851
0.83
0.83
0.875
0.80
Belgium [H]
0.90
0.91
0.876
0.924
1.00
0.71
0.875
0.80
0.93
0.87
0.869
0.891
0.83
0.83
0.875
0.80
Women's Korean Basketball League Đóng  
Bucheon KEB-Hana [H]
0.93
0.91
0.90
0.90
0.875
0.875
0.92
0.92
0.90
0.90
0.875
0.875
Women’s National Basketball League(Australia) Đóng  
Melbourne Boomers (W) [H]
0.87
0.87
0.87
0.87
Lega Basket Serie A(Women) Đóng  
Battipaglia Women's [H]
0.83
0.83
0.833
0.85
1.00
0.71
0.85
0.833
Basketball League of Serbia Đóng  
KK Mladost Zemun [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
Tamis Petrohemija [H]
0.90
0.76
0.909
0.80
0.83
0.83
KK Dynamic [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
Borac [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
Sloboda [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
KK Metalac [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
KK Dunav [H]
0.83
0.83
0.85
0.85
0.83
0.83
Liga Nationala (Women's basketball) Đóng  
ACS KSE Targu Secuie [H]
0.83
0.83
0.83
0.83
Liga Femenina de Baloncesto Đóng  
CBAL Qazeres Extremadura (W) [H]
Campus Promete Women's [H]
Ligue Feminine de Basketball Đóng  
ESB Lille Metropole [H]
0.80
0.909
0.85
0.85
ACMW [H]
National Basketball League(Japan) Đóng  
89ERS [H]
0.93
0.89
0.83
0.83
0.85
0.85
1.05
0.79
0.86
0.80
0.85
0.833
Turkey Basketball League 2 Đóng  
Anadolu Basket [H]
0.83
0.83
0.83
0.83
National Basketball League(Australia) Đóng  
Link Lightning (W) [H]
0.87
0.87
0.85
0.85
0.87
0.87
0.85
0.85
Asia Cup Qualifiers Đóng  
China taibei [H]
0.83
0.83
0.80
0.909
0.83
0.83
0.80
0.875
Kazakhstan [H]
1.02
0.81
0.83
0.83
0.80
0.909
0.83
0.99
0.83
0.83
0.85
0.85
Bahrain [H]
0.90
0.91
0.83
0.83
0.875
0.80
0.59
1.16
0.83
0.83
0.85
0.85
Jordan [H]
0.76
0.90
0.83
0.83
0.75
0.95
Lebanon [H]
0.83
0.83
0.80
0.875
0.83
0.83
0.85
0.85

Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Phản hồi - - Liện hệ quảng cáo - - Tài nguyên miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Hơp tác hữu nghị - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2020 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.