Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.com, vui lòng liên lạc qua Email abongdalu@gmail.com   Thêm dấu trang
Gimnasiay Esgrima
78
Tỷ sốH1H2H3H4Tổng
15 22 18 2378
24 10 14 2169
69
Thời gian thi đấu:
Thời gian cập nhật: , Trận đấu đang: Hết
Ciclista Olimpico

Bảng xếp hạng

Gimnasiay Esgrima
FT Trận đấu Thắng Thua Được Mất Chênh lệch Xếp hạng TL thắng
Tổng cộng         
Đội nhà          
Đội khách         
10 trận gần đây         
H-T Trận đấu Thắng Thua Được Mất Chênh lệch   TL thắng
Tổng cộng         
Đội nhà          
Đội khách         
Trước mùa giải         
Ciclista Olimpico
FT Trận đấu Thắng Thua Được Mất Chênh lệch Xếp hạng TL thắng
Tổng cộng         
Đội nhà          
Đội khách         
10 trận gần đây         
H-T Trận đấu Thắng Thua Được Mất Chênh lệch   TL thắng
Tổng cộng         
Đội nhà          
Đội khách         
Trước mùa giải         

Thành tích đối đầu

  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H-T Đội khách T/B Chênh lệch Kèo châu Á Odds Tổng cộng T/X Odds
LNB Ciclista Olimpico 81 - 82 40 - 40 Gimnasiay Esgrima T -1 5.5 T 163 166.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 100 - 101 45 - 45 Ciclista Olimpico B -1 7.5 B 201 160.5 T
LNB Ciclista Olimpico 70 - 66 36 - 22 Gimnasiay Esgrima B 4 7 T 136 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 74 - 70 35 - 28 Ciclista Olimpico T 4 6 B 144 160 X
LNB Ciclista Olimpico 80 - 79 36 - 35 Gimnasiay Esgrima B 1 5.5 T 159 160 X
LNB Gimnasiay Esgrima 92 - 67 41 - 37 Ciclista Olimpico T 25 5 T 159 159 T
FC Ciclista Olimpico 65 - 70 37 - 33 Gimnasiay Esgrima T -5   135  
LNB Ciclista Olimpico 72 - 66 37 - 34 Gimnasiay Esgrima B 6 -2 B 138 157.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 95 - 82 43 - 38 Ciclista Olimpico T 13 9 T 177 158 T
LNB Gimnasiay Esgrima 82 - 68 47 - 36 Ciclista Olimpico T 14 5.5 T 150 158 X
LNB Ciclista Olimpico 75 - 90 44 - 47 Gimnasiay Esgrima T -15 4.5 T 165 158 T
11 trận gần đây, thắng 7, thua 4, TL thắng 63.6%, TL thắng kèo 70.0%, TL Tài 40.0%

Số liệu tỷ số trước đây

Gimnasiay Esgrima   
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H-T Đội khách T/B Chênh lệch Kèo châu Á Odds Tổng cộng T/X Odds
LNB Gimnasiay Esgrima 91 - 71 46-35 San Lorenzo- -Casla T 20 -2.5 T 162 166.5 X
LNB Instituto de Cordoba 86 - 90 44-59 Gimnasiay Esgrima T -4 4 T 176 164.5 T
LNB Atenas Cordoba 84 - 82 45-44 Gimnasiay Esgrima B 2 1 B 166 163.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 103 - 81 50-36 Obras Sanitarias Buenos Aires T 22 7.5 T 184 161.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 83 - 80 37-36 Instituto de Cordoba T 3 4 B 163 158.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 76 - 82 38-38 Quimsa B -6 3.5 B 158 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 84 - 86 39-53 Deportivo Libertad B -2 7.5 B 170 158.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 79 - 81 47-30 Regatas de Corrientes B -2 6.5 B 160 162.5 X
LNB ATLETICO ARGENTINO JUNIN 87 - 97 33-37 Gimnasiay Esgrima T -10 -2.5 T 184 156.5 T
LNB San Lorenzo- -Casla 87 - 82 40-44 Gimnasiay Esgrima B 5 14 T 169 162.5 T
LNB Ferro Carril Oeste 89 - 95 34-34 Gimnasiay Esgrima T -6 6 T 184 155.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 75 - 73 35-36 Hispano Americano T 2 7.5 B 148 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 97 - 89 38-45 ATLETICO ARGENTINO JUNIN T 8 11.5 B 186 159.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 83 - 69 41-27 Boca Juniors T 14 5.5 T 152 150 T
LNB Estudiantes Concordia 92 - 87 27-30 Gimnasiay Esgrima B 5 1.5 B 179 148.5 T
LNB Comunicaciones Mercedes 65 - 64 31-27 Gimnasiay Esgrima B 1 3.5 T 129 157 X
LNB Deportivo Libertad 79 - 82 42-38 Gimnasiay Esgrima T -3 3 T 161 155.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 81 - 72 44-39 Ferro Carril Oeste T 9 5 T 153 156 X
LNB Quilmes 90 - 78 43-30 Gimnasiay Esgrima B 12 -3.5 B 168 160 T
LNB Penarol de Mar del Plata 75 - 68 38-37 Gimnasiay Esgrima B 7 -1.5 B 143 161.5 X
20 trận gần đây, thắng 11, thua 9, TL thắng 55.0%, TL thắng kèo 50.0%, TL Tài 65.0%
Ciclista Olimpico   
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H-T Đội khách T/B Chênh lệch Kèo châu Á Odds Tổng cộng T/X Odds
LNB San Lorenzo- -Casla 102 - 74 57-38 Ciclista Olimpico B 28 12.5 B 176 162.5 T
LNB Obras Sanitarias Buenos Aires 76 - 71 43-39 Ciclista Olimpico B 5 5.5 T 147 160.5 X
LNB Ciclista Olimpico 81 - 71 38-27 Deportivo Libertad T 10 5.5 T 152 159.5 X
LNB Ciclista Olimpico 86 - 77 41-40 Hispano Americano T 9 6.5 T 163 162.5 T
LNB Weber Bahia 65 - 67 30-27 Ciclista Olimpico T -2 5.5 T 132 151.5 X
LNB Penarol de Mar del Plata 98 - 96 37-35 Ciclista Olimpico B 2 4.5 T 194 156.5 T
LNB Quilmes 84 - 82 41-45 Ciclista Olimpico B 2 1 B 166 158.5 T
LNB Ciclista Olimpico 76 - 84 34-46 Quimsa B -8 1.5 B 160 158 T
LNB Hispano Americano 95 - 78 48-40 Ciclista Olimpico B 17 3.5 B 173 159 T
LNB Boca Juniors 71 - 76 33-38 Ciclista Olimpico T -5 4.5 T 147 155.5 X
LNB Ciclista Olimpico 93 - 83 45-40 Union de Formosa T 10 -1 T 176 161 T
LNB Ciclista Olimpico 70 - 74 40-33 Comunicaciones Mercedes B -4 3.5 B 144 156.5 X
LNB Ferro Carril Oeste 88 - 84 40-40 Ciclista Olimpico B 4 8 T 172 154.5 T
LNB ATLETICO ARGENTINO JUNIN 80 - 67 36-33 Ciclista Olimpico B 13 -5.5 B 147 158 X
LNB Ciclista Olimpico 80 - 75 37-33 Weber Bahia T 5 10 B 155 148 T
LNB Ciclista Olimpico 98 - 75 40-23 ATLETICO ARGENTINO JUNIN T 23 7 T 173 156 T
LNB Ciclista Olimpico 80 - 72 42-35 Instituto de Cordoba T 8 1 T 152 152 T
LNB Ciclista Olimpico 82 - 72 46-30 Atenas Cordoba T 10   154  
LNB Regatas de Corrientes 87 - 83 40-32 Ciclista Olimpico B 4 9 T 170 156.5 T
LNB San Martin 63 - 72 42-38 Ciclista Olimpico T -9 8.5 T 135 155 X
20 trận gần đây, thắng 10, thua 10, TL thắng 50.0%, TL thắng kèo 63.2%, TL Tài 63.2%

So sánh Kèo Châu Á

Lịch sử kèo châu Á tương đồng

Gimnasiay Esgrima  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách T/B Chênh lệch Kèo châu Á Odds
LNB E de BB 92 - 91 Gimnasiay Esgrima B 1 -4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 78 - 69 Olimpico T 9 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 83 - 80 Instituto de Cordoba T 3 4 B
LNB Gimnasiay Esgrima 68 - 80 S Martin B -12 4 B
LNB Gimnasiay Esgrima 88 - 76 Formosa T 12 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 94 - 80 Obras T 14 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 87 - 80 Obras T 7 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 82 - 94 Ferro Carril Oeste B -12 4 B
LNB Gimnasiay Esgrima 78 - 73 Atenas Cordoba T 5 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 77 - 96 Lanus B -19 4 B
Ciclista Olimpico  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách T/B Chênh lệch Kèo châu Á Odds
Arg TSC Atenas Cordoba 84 - 86 Olimpico T -2 4 B
LNB Comunicaciones Merce 86 - 70 Olimpico B 16 4 T
LNB Gimnasiay Esgrima 78 - 69 Olimpico T 9 4 T
LNB ATLETICO ARGENTINO JUNIN 76 - 62 Olimpico B 14 4 T
LNB Quilmes 84 - 80 Olimpico B 4 4  
LNB Obras 92 - 90 Olimpico B 2 4 B
LNB Libertad 89 - 70 Olimpico B 19 4 T
LNB Formosa 70 - 57 Olimpico B 13 4 T
LNB Quimsa 89 - 77 Olimpico B 12 4 T
LNB Libertad 72 - 50 Olimpico B 22 4 T
LNB ATLETICO ARGENTINO JUNIN 94 - 86 Olimpico B 8 4 T
LNB Quilmes 87 - 85 Olimpico B 2 4 B
LNB Indalo 106 - 80 Olimpico B 26 4 T
LNB Sionista 80 - 65 Olimpico B 15 4 T
LNB E de BB 79 - 60 Olimpico B 19 4 T
LNB Olimpico 76 - 60 Libertad B 16 -4 T

Só sánh tổng số điểm

Lịch sử Tài/Xỉu tương đồng

Gimnasiay Esgrima  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách T/B Tổng cộng OU Odds
LNB Instituto de Cordoba 73 - 88 Gimnasiay Esgrima T 161 160.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 74 - 64 Penarol T 138 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 78 - 69 Olimpico T 147 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 76 - 82 Quimsa B 158 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 75 - 73 Hispano Americano T 148 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 95 - 53 Regatas T 148 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 100 - 101 Olimpico B 201 160.5 T
LNB Olimpico 70 - 66 Gimnasiay Esgrima B 136 160.5 X
LNB Ferro Carril Oeste 99 - 81 Gimnasiay Esgrima B 180 160.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 77 - 79 San Lorenzo- -Casla B 156 160.5 X
LNB San Lorenzo- -Casla 89 - 72 Gimnasiay Esgrima B 161 160.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 81 - 72 Hispano Americano T 153 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 68 - 70 Formosa B 138 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 84 - 60 Quilmes T 144 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 99 - 75 Ciclista T 174 160.5 T
LNB Gimnasiay Esgrima 86 - 58 Quilmes T 144 160.5 X
Ciclista Olimpico  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách T/B Tổng cộng OU Odds
SABCC Olimpico 82 - 75 Leones de Quilpue B 157 160.5 X
LNB Quimsa 63 - 87 Olimpico T 150 160.5 X
LNB Olimpico 88 - 83 Regatas B 171 160.5 T
LNB Comunicaciones Merce 86 - 70 Olimpico B 156 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 78 - 69 Olimpico T 147 160.5 X
LNB Obras 76 - 71 Olimpico B 147 160.5 X
Arg TSC Libertad 88 - 56 Olimpico B 144 160.5 X
LNB Gimnasiay Esgrima 100 - 101 Olimpico B 201 160.5 T
LNB Olimpico 70 - 66 Gimnasiay Esgrima B 136 160.5 X
LNB Estudiantes Concordia 84 - 75 Olimpico B 159 160.5 X
LNB Olimpico 67 - 73 S Martin T 140 160.5 X
SABCC Olimpico 97 - 79 BRB B 176 160.5 T
LNB Olimpico 70 - 57 Libertad B 127 160.5 X
LNB San Lorenzo- -Casla 72 - 80 Olimpico T 152 160.5 X
LNB Olimpico 101 - 81 Lanus B 182 160.5 T
LNB Quimsa 76 - 85 Olimpico T 161 160.5 T
LNB Quimsa 89 - 78 Olimpico B 167 160.5 T
LNB Penarol 82 - 86 Olimpico T 168 160.5 T
LNB Olimpico 83 - 76 Formosa B 159 160.5 X

So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp

Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn

Thống kê tổng số bàn thắng

Thành tích FT/HT

Thống kê kỹ thuật

Gimnasiay Esgrima
  TL ghi điểm TL bắn 3 điểm RPG APG Trung bình cướp bóng Trung bình mất bóng
Trước mùa giải 0% 0% 0 0 0 0
Ciclista Olimpico
  TL ghi điểm TL bắn 3 điểm RPG APG Trung bình cướp bóng Trung bình mất bóng
Trước mùa giải 0% 0% 0 0 0 0

Lịch thi đấu

Gimnasiay Esgrima  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Cách trận này
LNB Gimnasiay Esgrima 71-70 Union de Formosa 32
LNB Union de Formosa 90-64 Gimnasiay Esgrima 35
LNB Union de Formosa 90-84 Gimnasiay Esgrima 37
Ciclista Olimpico  
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Cách trận này
LNB Instituto de Cordoba 84-69 Ciclista Olimpico 53
LNB Instituto de Cordoba 86-78 Ciclista Olimpico 55
LNB Ciclista Olimpico 68-101 Instituto de Cordoba 60

Số liệu kèo châu Á

Gimnasiay Esgrima
  Trận đấu Thắng Hòa Thua Detail
Tổng cộng 42 24 0 18 Xem
Đội nhà 21 12 0 9 Xem
Đội khách 21 12 0 9 Xem
Ciclista Olimpico
  Trận đấu Thắng Hòa Thua Detail
Tổng cộng 48 22 0 24 Xem
Đội nhà 24 11 0 12 Xem
Đội khách 24 11 0 12 Xem

Bảng Tài/Xỉu

Gimnasiay Esgrima
  Trận đấu Tài Hòa Xỉu TL thắng Chi tiết
Tổng cộng 42 27 0 15 64.3% Xem
Đội nhà 21 10 0 11 47.6% Xem
Đội khách 21 17 0 4 81% Xem
Ciclista Olimpico
  Trận đấu Tài Hòa Xỉu TL thắng Chi tiết
Tổng cộng 49 24 1 24 49% Xem
Đội nhà 23 13 1 9 56.5% Xem
Đội khách 26 11 0 15 42.3% Xem

Bóng đá Bóng rổ Tennis Bóng bầu dục
     

Phản hồi - - Liên hệ quảng cáo (AD Contact) - - Livescore miễn phí - - Sơ đồ trang web - - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - - Hơp tác hữu nghị - - Trợ giúp


Bongdalu.com là gì?
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Copyright © 2015 - 2020 Bản quyền thuộc về www.bongdalu.com
Xem tốt nhất trên màn ảnh rộng, sử dụng trình duyệt tương thích IE 6.0 hoặc cao hơn.