Brisbane City(H) vs SWQ Thunder
Easybet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính QLD D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.05 1/1.5 0.81 106 62 17 27 0 0 0 0 2 2 0 0
Live 1.07 1/1.5 0.74 5 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
106 Trận,Chủ 58.49%H16.04%Khách 25.47%  T38.68%H0.00%B61.32%  O47.17%H7.55%U45.28%
Kết quả 30 trận gần đây: TTBTTTHBBHTTTTBHTTTTTTTTBTTTBT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TTBBTTBBBBTBTBBBTTTTTBTBTTTBBT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOOUOUUUOOUUOOUOUOOOHHOOUOOOO