Brisbane City(H) vs SWQ Thunder
Mansion88 - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính QLD D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.84 1/1.5 1.00 991 574 179 238 0 0 0 0 1 1 0 0
Live 1.01 1/1.5 0.83 269 152 51 66 0 0 0 0 1 1 0 0
991 Trận,Chủ 57.92%H18.06%Khách 24.02%  T40.77%H0.00%B59.23%  O46.52%H6.16%U47.33%
Kết quả 30 trận gần đây: TTHTHHHTBTBBTTTTTBHTTTBTTTTTTH
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TBBBBBBTTBBBTBTTTTBBBBBBTTTBBB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOUUUOUUOUOOUOOOOUOOUOUOOOUUU