Brisbane City(H) vs SWQ Thunder
Sbobet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính QLD D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.84 1/1.5 1.00 1366 856 249 261 0 0 0 0 2 1 0 1
Live 1.07 1/1.5 0.77 213 111 49 53 0 0 0 0 1 1 0 0
1366 Trận,Chủ 62.66%H18.23%Khách 19.11%  T46.19%H0.00%B53.81%  O51.10%H4.47%U44.44%
Kết quả 30 trận gần đây: TTTBTHTTTBTHTBHTBBTTTTBTTTTTHT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TTTTBBTBBBBBTTBBBBBTTTBBBBBBBT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOOOOUOUUUUOUOUUUOUUOHUUUUHOO