Brisbane City(H) vs SWQ Thunder
Crown - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính QLD D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.81 1/1.5 0.95 615 328 108 179 0 0 0 0 1 1 0 0
Live 1.02 1/1.5 0.80 843 435 162 246 0 0 0 0 3 2 1 0
615 Trận,Chủ 53.33%H17.56%Khách 29.11%  T43.90%H0.00%B56.10%  O49.11%H4.07%U46.83%
Kết quả 30 trận gần đây: THTTTBTTTTTHTHTTHTTTBBTTBTBTHT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TBTTTTTBBBTBBBTBBTTBTTTBBTTTBT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOOUUHUUOOUUUOOUOOOOOOOUOUOUU