BW Westfalia Langenbochum vs Adams Sam Beek
Tỷ lệ Tài/XỉuTỷ lệ chấu Âu Số liệu thống kê tỷ lệ châu Á Bet365
  Tỷ lệ Tổng cộng Cup liên đoàn chủ yếu GER LS
Đội nhà handicap Đội khách Trận đấu H D A Trận đấu H D A Trận đấu H D A
Trước đây 1.10 -1.5/-2 0.70 345 83 47 215 0 0 0 0 1 0 0 1
Live 0.90 -3 0.90 734 403 63 268 0 0 0 0 4 0 0 4
345 matches,HT24.06%H13.62%AT62.32%  T57.10%H0.00%B42.90%  T44.06%H2.90%X53.04%
Xu hướng kết quả 30 trận gần đây : BTHBBBBHBBTTTBBBTBTTTTBTTTTTTH
Xu hướng Tỷ lệ châu Á 30 trận gần đây: TTBTBTTBTBBBBBTTBBTBBTBBTBBTBB
Xu hướng kèo tài xỉu 30 trận gần đây: TTXTXTTXTXTXXXTTXXTXXTTTTXXTTT
Copyright © 2015 - 2020 bongdalu.com. All Rights Reserved.