Inter Milan(H) vs Verona
Crown Tỷ lệ 1x2 Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
1 X 2 Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Live 5 2 1 2 4 2 1 1 3 2 1 0
1 Trận ,Chủ 100.00% H0.00% Khách 0.00%  
Kết quả 30 trận gần đây: T