Inter Milan(H) vs Verona
Crown - Thống kê kèo châu Âu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.32 5.10 7.80 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Live 1.31 5.40 10.50 5 2 1 2 4 2 1 1 3 2 1 0
1 Trận,Chủ 0.00% H0.00% Khách 100.00%  
Kết quả 30 trận gần đây: B