Hồ sơ tay vợt
Raven Klaasen player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 16/10/1982
cao 70 in (178 cm)
Nặng 156 lbs (71 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2002
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 374
Ranked ATP-D316
Xệp hạng quán quân đánh đơn 0
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 2
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 2
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-0 Kỷ lục đánh đơn 7-5
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 39-22 Kỷ lục đánh đôi 260-167
Kỷ lục quán quân đánh đôi 2 Kỷ lục quán quân đánh đôi 16
Tiền thưởng $676,143 Tiền thưởng $3,357,594