Hồ sơ tay vợt
Feliciano Lopez player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 20/09/1981
cao 74 in (188 cm)
Nặng 194 lbs (88 kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 1997
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 34
Ranked ATP-D77
Xệp hạng quán quân đánh đơn 47
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 2
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 3
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 12-15 Kỷ lục đánh đơn 485-445
Kỷ lục quán quân đánh đơn 1 Kỷ lục quán quân đánh đơn 7
Kỷ lục đánh đôi 17-13 Kỷ lục đánh đôi 242-283
Kỷ lục quán quân đánh đôi 1 Kỷ lục quán quân đánh đôi 5
Tiền thưởng $229,177 Tiền thưởng $17,114,510