Hồ sơ tay vợt
Andujar-Alba P. player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 23/01/1986
cao 70 in (180 cm)
Nặng 176 lbs (80 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2003
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 142
Ranked ATP-D274
Xệp hạng quán quân đánh đơn 153
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 8
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 1
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 2-7 Kỷ lục đánh đơn 140-203
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 4
Kỷ lục đánh đôi 1-3 Kỷ lục đánh đôi 63-114
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 0
Tiền thưởng $137,957 Tiền thưởng $5,508,869