Hồ sơ tay vợt
Andres Molteni player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 15/03/1988
cao 70 in (180 cm)
Nặng 154 lbs (70 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2005
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 382
Ranked ATP-D272
Xệp hạng quán quân đánh đơn 0
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 3
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 2
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-0 Kỷ lục đánh đơn 0-2
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 6-7 Kỷ lục đánh đôi 84-84
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 6
Tiền thưởng $85,411 Tiền thưởng $851,506