Hồ sơ tay vợt
Dominic Inglot player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 06/03/1986
cao 77 in (198 cm)
Nặng 207 lbs (94 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2008
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 634
Ranked ATP-D269
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 6
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 2
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-0 Kỷ lục đánh đơn 0-2
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 22-25 Kỷ lục đánh đôi 223-182
Kỷ lục quán quân đánh đôi 2 Kỷ lục quán quân đánh đôi 13
Tiền thưởng $205,723 Tiền thưởng $1,781,939