Hồ sơ tay vợt
Bob Bryan player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 29/04/1978
cao 75 in (193 cm)
Nặng 194 lbs (88 kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 1998
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 0
Ranked ATP-D1
Xệp hạng quán quân đánh đơn 0
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 116 (2000-11-13)
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 1 (2003-9-8)
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-0 Kỷ lục đánh đơn 21-40
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 6-1 Kỷ lục đánh đôi 1109-359
Kỷ lục quán quân đánh đôi 1 Kỷ lục quán quân đánh đôi 119
Tiền thưởng $38,356 Tiền thưởng $15,931,631