Hồ sơ tay vợt
Grigor Dimitrov player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 16/05/1991
cao 75 in (191 cm)
Nặng 178 lbs (81 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2008
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP 327
Ranked ATP-D346
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP 2
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP 3
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 7-5 Kỷ lục đánh đơn 311-206
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 8
Kỷ lục đánh đôi 2-2 Kỷ lục đánh đôi 46-61
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 0
Tiền thưởng $472,466 Tiền thưởng $18,504,954