Hồ sơ tay vợt
Ashleigh Barty player
Giới tính Nữ tính
Ngày sinh nhật 24/04/1996
cao 65 in (166 cm)
Nặng 110 lbs (50 kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 2010
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng WTA
Ranked WTA-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn WTA 1
Xếp hàng cao nhất đánh dôi WTA 5
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 11-3 Kỷ lục đánh đơn 252-94
Kỷ lục quán quân đánh đơn 1 Kỷ lục quán quân đánh đơn 8
Kỷ lục đánh đôi 3-3 Kỷ lục đánh đôi 188-62
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 10
Tiền thưởng $1,078,902 Tiền thưởng $17,594,569