Hồ sơ tay vợt
Cristian Garin player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 30/05/1996
cao 72 in (185 cm)
Nặng 187 lbs (85 kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 2011
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP
Ranked ATP-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 11-6 Kỷ lục đánh đơn 53-46
Kỷ lục quán quân đánh đơn 2 Kỷ lục quán quân đánh đơn 4
Kỷ lục đánh đôi 2-3 Kỷ lục đánh đôi 7-19
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 0
Tiền thưởng $639,639 Tiền thưởng $2,178,485