Hồ sơ tay vợt
Hugo Nys player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 16/02/1991
cao 72 in (185 cm)
Nặng 171 lbs (78 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2010
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP
Ranked ATP-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-0 Kỷ lục đánh đơn 0-0
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 11-12 Kỷ lục đánh đôi 29-39
Kỷ lục quán quân đánh đôi 1 Kỷ lục quán quân đánh đôi 1
Tiền thưởng $99,580 Tiền thưởng $407,560