Hồ sơ tay vợt
Jordan Thompson player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 20/04/1994
cao 72 in (183 cm)
Nặng 180 lbs (82 kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên 2013
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP
Ranked ATP-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 4-5 Kỷ lục đánh đơn 47-67
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 0-2 Kỷ lục đánh đôi 28-34
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 1
Tiền thưởng $148,154 Tiền thưởng $2,386,532