Hồ sơ tay vợt
Bernarda Pera player
Giới tính Nữ tính
Ngày sinh nhật 03/12/1994
cao 30 in (78 cm)
Nặng 0 lbs ( kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 2009
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng WTA
Ranked WTA-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn WTA 63
Xếp hàng cao nhất đánh dôi WTA 190
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 7-5 Kỷ lục đánh đơn 290-161
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 1-1 Kỷ lục đánh đôi 73-62
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 0
Tiền thưởng $109,797 Tiền thưởng $1,286,556