Hồ sơ tay vợt
Miyu Kato player
Giới tính Nữ tính
Ngày sinh nhật 21/11/1994
cao 61 in (156 cm)
Nặng 0 lbs ( kg)
Cách cầm vợt Tay phải
Năm trở thành vận động viên
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng WTA
Ranked WTA-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn WTA 122
Xếp hàng cao nhất đánh dôi WTA 30
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 0-1 Kỷ lục đánh đơn 181-163
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 6-6 Kỷ lục đánh đôi 198-161
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 2
Tiền thưởng $18,265 Tiền thưởng $737,253