Hồ sơ tay vợt
Alexander Bublik player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 17/06/1997
cao 77 in (198 cm)
Nặng 169 lbs (77 kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên 2016
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP
Ranked ATP-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn 10-7 Kỷ lục đánh đơn 31-31
Kỷ lục quán quân đánh đơn 0 Kỷ lục quán quân đánh đơn 0
Kỷ lục đánh đôi 4-4 Kỷ lục đánh đôi 7-13
Kỷ lục quán quân đánh đôi 0 Kỷ lục quán quân đánh đôi 0
Tiền thưởng $75,861 Tiền thưởng $1,427,151