Hồ sơ tay vợt
Ellis, Blake player
Giới tính Năm tính
Ngày sinh nhật 06/01/1999
cao 0 in ( cm)
Nặng 0 lbs ( kg)
Cách cầm vợt Tay trái
Năm trở thành vận động viên
Xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng ATP
Ranked ATP-D0
Xệp hạng quán quân đánh đơn
Xếp hạng cao nhất đánh đơn ATP
Xếp hàng cao nhất đánh dôi ATP
Nhìn lại quá khứ
Nhìn lại thành tích 1 năm gần đây Nhìn lại sự nghiệp
Kỷ lục đánh đơn Kỷ lục đánh đơn
Kỷ lục quán quân đánh đơn Kỷ lục quán quân đánh đơn
Kỷ lục đánh đôi Kỷ lục đánh đôi
Kỷ lục quán quân đánh đôi Kỷ lục quán quân đánh đôi
Tiền thưởng Tiền thưởng