Angers(H) vs Marseille
Vcbet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.94 0/-0.5 0.94 866 322 263 281 5 2 3 0 3 2 1 0
Live 0.86 0/-0.5 1.03 655 269 166 220 5 1 3 1 3 0 2 1
866 Trận,Chủ 37.18%H30.37%Khách 32.45%  T40.53%H0.00%B59.47%  O45.73%H4.16%U50.12%
Kết quả 30 trận gần đây: HBHTBTHBTBTTBHTTBHHHHTTBBBBBTT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBTBTBTTBTTBBTTBBBBBBTBBBBTTT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UUUOHUUOOUUUOOUUUHUOUOUOOUOOUO