Angers(H) vs Marseille
Mansion88 - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.11 0 0.80 684 240 191 253 161 57 43 61 15 6 3 6
Live 0.83 0/-0.5 1.09 768 299 219 250 43 12 18 13 33 9 14 10
684 Trận,Chủ 35.09%H27.92%Khách 36.99%  T35.09%H27.92%B36.99%  O47.51%H3.22%U49.27%
Kết quả 30 trận gần đây: HTTBTBTTHBTHBHTBHBTBHBTBHBBHHH
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: HTTBTBTTHBTHBHTBHBTBHBTBHBBHHH
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UUOUOOUUUOUUUUOUUOOOUUOOOUOUUU