Angers(H) vs Marseille
10BET - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.07 0 0.77 59 16 30 13 1 0 1 0 1 0 1 0
Live 0.80 0/-0.5 1.04 155 58 48 49 1 0 1 0 1 0 1 0
59 Trận,Chủ 27.12%H50.85%Khách 22.03%  T27.12%H50.85%B22.03%  O27.12%H13.56%U59.32%
Kết quả 30 trận gần đây: HHHHHBBHHTBHTTBHTHHHTHTTHBHHHB
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: HHHHHBBHHTBHTTBHTHHHTHTTHBHHHB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UUHUUHHUUHUUOUOUHUUOOUUOUUUOUU