Inter Milan(H) vs Verona
188bet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.99 -1.5 0.91 229 157 41 31 43 27 9 7 10 8 2 0
Live 0.99 -1.5 0.95 11 6 0 5 9 5 0 4 5 4 0 1
229 Trận,Chủ 68.56%H17.90%Khách 13.54%  T44.98%H0.00%B55.02%  O54.59%H2.18%U43.23%
Kết quả 30 trận gần đây: TTTHHTTTTBHTTTTTHHTBTTTHTTTHBT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBBBBTTTBBBBTTTBBTTBTTBBTTBTB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HOUOUUUOUUUOUOOOUOOOOOOUUOOOOU