Angers(H) vs Marseille
Sbobet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.80 0/-0.5 1.11 1783 675 527 581 274 112 82 80 30 11 10 9
Live 0.91 0/-0.5 1.01 1160 445 324 391 31 12 10 9 31 12 10 9
1783 Trận,Chủ 37.86%H29.56%Khách 32.59%  T40.49%H0.00%B59.51%  O47.62%H3.59%U48.79%
Kết quả 30 trận gần đây: HTTBHBHHHTTBHHBTBHHHHHTTTTBHTB
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBTTBTBBBBBBBBTBTBBBBBTTBBTBBT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UOOOOOUUUOUOOUOOOUOUUUUUOOOUOU