Inter Milan(H) vs Verona
Crown HDP Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Đội nhà HDP Đội khách Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0.98 -1.5 0.90 559 382 83 94 74 52 10 12 21 18 2 1
Live 0.97 -1.5 0.93 81 51 12 18 6 3 1 2 1 1 0 0
559 Trận ,Chủ 68.34%H14.85%Khách 16.82%  T50.98%H0.00%B49.02%  O50.63%H4.47%U44.90%
Kết quả 30 trận gần đây: TTTTBTHTTHTTTTTTTHTTTTTTHHTHTT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBBTTBBBBBTTTTTTBBBBTTTBBBBTT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HOUUOUOUHUUUOUUOUUUOUOOOUUOOOO