Angers(H) vs Marseille
Crown - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.01 0/-0.5 0.87 508 175 148 185 64 23 15 26 12 3 4 5
Live 0.90 0/-0.5 0.99 718 286 204 228 25 10 4 11 24 9 4 11
508 Trận,Chủ 34.45%H29.13%Khách 36.42%  T45.28%H0.00%B54.72%  O44.88%H5.12%U50.00%
Kết quả 30 trận gần đây: HTHHBBHHBTTHHBBTHHHBHTBBHBBBBT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBBTTBBTTBBBTTBBBBTBTBTBTTTTB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UOHUUOUOOHOOUOOOUHUOHOUOUUOOOO