Angers(H) vs Marseille
18Bet - Thống kê kèo châu Á
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính FRA D1
Chủ HDP Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.05 0 0.75 402 128 133 141 15 7 4 4 4 2 2 0
Live 0.84 0/-0.5 0.98 184 81 49 54 10 2 5 3 1 0 1 0
402 Trận,Chủ 31.84%H33.08%Khách 35.07%  T31.84%H33.08%B35.07%  O45.02%H3.73%U51.24%
Kết quả 30 trận gần đây: HTTBBBTHBTBHHHTTBBHBHTTBBTTTHT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: HTTBBBTHBTBHHHTTBBHBHTTBBTTTHT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UUUUOOOUUOOUOUUOHUUUUUOUOOUUOO