Inter Milan(H) vs Verona
Crown HDP Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Đội nhà HDP Đội khách Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0.98 -1.5 0.90 559 382 83 94 74 52 10 12 21 18 2 1
Live 0.97 -1.5 0.93 81 51 12 18 6 3 1 2 1 1 0 0
81 Trận ,Chủ 62.96%H14.81%Khách 22.22%  T51.85%H0.00%B48.15%  O56.79%H3.70%U39.51%
Kết quả 30 trận gần đây: TTHBTTBTTHTTTTBTBHTTTTBTTTTTHH
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBTTBTTTBBTBTTBTBTTTBBBBBTBBB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HOUOOOOOOOUUOUOUOUOOOOUOUUOOUU