Eibar(H) vs Real Madrid
12bet T/X Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Tài Bàn thắng Xỉu Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0.87 3 1.03 219 115 48 56 23 10 5 8 4 1 0 3
Live 1.06 3 0.86 40 21 10 9 34 18 8 8 8 6 1 1
219 Trận ,Chủ 52.51%H21.92%Khách 25.57%  T44.75%H6.39%B48.86%  O42.01%H21.92%U36.07%
Kết quả 30 trận gần đây: BTTHBBTHTTBHTTBTTHTTHHTTHTHTBT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TTBBBBTHBTTBTTBBTBTHBBBTBTBBTT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOUUUHHOHOOUOOHUHUHHOUOOOUUHUO