Eibar(H) vs Real Madrid
12bet T/X Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Tài Bàn thắng Xỉu Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0.87 3 1.03 219 115 48 56 23 10 5 8 4 1 0 3
Live 1.06 3 0.86 40 21 10 9 34 18 8 8 8 6 1 1
56 Trận ,Chủ 0.00%H0.00%Khách 100.00%  T42.86%H1.79%B55.36%  O42.86%H30.36%U26.79%
Kết quả 30 trận gần đây: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: TBBTBTBBBTBBBBTTBBTBHTBTTTTTTB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OUHOHUOHHOUHHOOOHOUUHOUHOHOUOO