Inter Milan(H) vs Verona
12bet - Thống kê kèo Tài Xỉu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Tài T/X Xỉu Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 1.04 3 0.86 432 218 97 117 45 22 10 13 19 10 3 6
Live 0.85 2.5/3 1.07 119 73 12 34 102 60 12 30 24 10 2 12
45 Trận,Chủ 48.89%H22.22%Khách 28.89%  T37.78%H4.44%B57.78%  O37.78%H22.22%U40.00%
Kết quả 30 trận gần đây: TBHBBHBBHTBTTTHBBBTTTHTTTTTBTH
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBBTBTTBBBHTBBBTBBTTBBTTTBTTB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HHUUUOHOUOUUUUUOHHUOOOHOUHUOOU