Inter Milan(H) vs Verona
12bet T/X Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Tài Bàn thắng Xỉu Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 1.04 3 0.86 432 218 97 117 45 22 10 13 19 10 3 6
Live 0.85 2.5/3 1.07 60 37 6 17 51 30 6 15 12 5 1 6
19 Trận ,Chủ 52.63%H15.79%Khách 31.58%  T31.58%H5.26%B63.16%  O21.05%H36.84%U42.11%
Kết quả 30 trận gần đây: THBBHTBTTTHBBBTTTTT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBTTBBBHTBBBTBBBTTB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HOHOUOUUUUUOHHUHUHH