Inter Milan(H) vs Verona
12bet T/X Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính ITA D1
Tài Bàn thắng Xỉu Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 1.04 3 0.86 432 218 97 117 45 22 10 13 19 10 3 6
Live 0.85 2.5/3 1.07 60 37 6 17 51 30 6 15 12 5 1 6
117 Trận ,Chủ 0.00%H0.00%Khách 100.00%  T34.19%H0.85%B64.96%  O32.48%H33.33%U34.19%
Kết quả 30 trận gần đây: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBTBTBBTBBBBBBBTBBTTBBBBBBBTBB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: HUUHOUOOHUUUUUOHHHHOHUUUUOOOHU