FC Barcelona(H) vs Getafe
Crown T/X Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Tài Bàn thắng Xỉu Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 0.90 2.5/3 0.96 4311 2006 1026 1279 271 130 59 82 47 23 9 15
Live 0.91 2.5 0.99 73 36 20 17 64 32 19 13 16 9 4 3
271 Trận ,Chủ 47.97%H21.77%Khách 30.26%  T46.86%H4.43%B48.71%  O56.83%H0.00%U43.17%
Kết quả 30 trận gần đây: TBTBHHBTBHBTTTBTBTTBHHBTTTTTTT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BTTBBBBBTBTTTBTTBBTTBBBTTBHTBT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOUUUOOOOOOOUOUUUOOUUOUUOOUUU