FC Barcelona(H) vs Getafe
Crown - Thống kê kèo Tài Xỉu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Tài T/X Xỉu Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.90 2.5/3 0.96 4311 2006 1026 1279 271 130 59 82 47 23 9 15
Live 0.91 2.5 0.99 73 36 20 17 64 32 19 13 16 9 4 3
47 Trận,Chủ 48.94%H19.15%Khách 31.91%  T44.68%H0.00%B55.32%  O53.19%H0.00%U46.81%
Kết quả 30 trận gần đây: TBBBTTTHBHTHTBBTTHHTBBTBTTBBHT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BTBTBTTBBBTBBBTTTBBTBBTBTBBBBB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OOOOUUUOOOOUUUOUUUUOOUOOOOOOUU