FC Barcelona(H) vs Getafe
Crown - Thống kê kèo Tài Xỉu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Chủ T/X Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.90 2.5/3 0.96 4311 2006 1026 1279 271 130 59 82 47 23 9 15
Live 0.91 2.5 0.99 73 36 20 17 64 32 19 13 16 9 4 3
16 Trận,Chủ 56.25%H25.00%Khách 18.75%  T62.50%H6.25%B31.25%  O43.75%H0.00%U56.25%
Kết quả 30 trận gần đây: TBTBTHTTTTBHHHTT
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBTTTBTTTTTBBHTT
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: OUOUOUUOOUOUUUOU