FC Barcelona(H) vs Getafe
Crown - Thống kê kèo Tài Xỉu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Chủ T/X Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0.90 2.5/3 0.96 4311 2006 1026 1279 271 130 59 82 47 23 9 15
Live 0.91 2.5 0.99 73 36 20 17 64 32 19 13 16 9 4 3
20 Trận,Chủ 0.00%H100.00%Khách 0.00%  T0.00%H15.00%B85.00%  O10.00%H0.00%U90.00%
Kết quả 30 trận gần đây: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Tỷ lệ châu á 30 trận gần đây: BBBBBBBBBBBHBBBBHHBB
Tỷ lệ tài xỉu 30 trận gần đây: UUUOUUUOUUUUUUUUUUUU