IRT Itihad de Tanger(H) vs Raja Casablanca Atlhletic
Crown - Thống kê kèo châu Âu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính MAR D1
Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 5 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1
Live 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Kết quả 30 trận gần đây: