IRT Itihad de Tanger(H) vs Raja Casablanca Atlhletic
Crown Tỷ lệ 1x2 Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính MAR D1
1 X 2 Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 5 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1
Live 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1 Trận ,Chủ 0.00% H0.00% Khách 100.00%  
Kết quả 30 trận gần đây: B