New York City Football Club(H) vs Toronto FC
- Thống kê kèo châu Âu
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính
Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách Trận Chủ Hòa Khách
Sớm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Live 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kết quả 30 trận gần đây: