Eibar(H) vs Real Madrid
Vcbet Tỷ lệ 1x2 Xem thêm
  Tỷ lệ Tổng Các giải đấu chính SPA D1
Đội nhà X Đội khách Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ Trận Khách H Chủ
Sớm 5.40 4.40 1.55 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Live 5.00 4.20 1.62 22 7 5 10 2 0 0 2 1 0 0 1
1 Trận ,Chủ 0.00% H0.00% Khách 100.00%  
Kết quả 30 trận gần đây: B